Met Wouter Schenke (Kohnstamm Instituut) en Marjolein Bomhof (Oberon)

Over dit kennisatelier

In het kennisatelier nodigen we deelnemers uit om in gesprek te gaan met onderzoekers over relevant en recent onderzoek. In dit kennisatelier staat het onderzoek Rijker inzicht in professionele ontwikkeling centraal. Dit jaarlijkse monitoringsonderzoek van het Kohnstamm Instituut is het ene jaar kwalitatief van aard en het andere jaar kwantitatief.  Dit jaar zijn er in kwalitatieve focusgroepen met schoolleiders en bestuurders verdiepende inzichten opgehaald. In de gesprekken werd een verschuiving benoemd naar een meer intern gerichte wijze van leren: tijdens de coronacrisis gaven zij hun professionele ontwikkeling vooral vorm op basis van inzichten binnen het eigen netwerk en de eigen organisatie. Daarnaast gaven de schoolleiders en bestuurders aan minder formele professionaliseringsactiviteiten te volgen en vaker kortdurende activiteiten bij te wonen. Tevens blijkt dat de term ‘monitoring’ van afspraken niet goed past bij de belevingswereld van schoolleiders en bestuurders. Zij zien het meer als een reflectieproces dan een controlerend proces.

Tijdens dit kennisatelier lichten de onderzoekers de belangrijkste conclusies en aanbevelingen toe en gaat u met hen en de andere deelnemers in gesprek over de vraag wat dit betekent voor uw onderwijspraktijk. 

Wat levert deelname op? 

 • Het kennisatelier stelt u in staat om kennis te nemen van recent onderzoek en dit te vertalen naar uw eigen praktijk.  
 • Het kennisatelier geeft u inzicht in de vraag hoe corona de professionele ontwikkeling heeft beïnvloed. 
 • Het kennisatelier biedt u de gelegenheid om in gesprek te gaan met de onderzoekers en met elkaar. In twee ronden wordt gereflecteerd op de vragen: 
   
  • Welk effect heeft corona gehad op mijn professionele ontwikkeling en hoe wil ik daar in de toekomst mee verder?
  • Welk effect heeft corona gehad op mijn leiderschap en wat betekent dat voor mijn leiderschapsontwikkeling in de toekomst?
    

Voor wie? 

Dit kennisatelier is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders, die meer willen weten over dit onderzoek en willen reflecteren op hun leiderschapsontwikkeling tijdens en na corona. 

Over de onderzoekers

Dr. Wouter Schenke werkt als senior onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut. Zijn onderzoeken hebben betrekking op het leren van leraren en schoolleiders en op de lerende organisatie. Hij is projectleider van het monitoronderzoek naar de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het vo. Hij vindt het belangrijk dat onderwijsonderzoek impact heeft op de praktijk. Hij is om die reden kennismakelaar bij de Kennisrotonde en lid van de Kennisbenuttingsraad van NRO.

Marjolein Bomhof Msc werkt als senior onderzoek bij onderzoeksbureau Oberon. Thema’s die in haar onderzoeken naar voren komen zijn kwaliteit van onderwijs, goed bestuur & leiderschap en passend onderwijs. Ze voert onder andere voor de VO-academie, het ministerie van OCW, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden onderzoeken uit.
 

Praktische informatie

Datum en tijd:  23 september 2021 (16.00 - 17.30 uur) 
Locatie: Online, via Zoom 
Kosten: Deelname is kosteloos 
Meer informatie:
 
Heeft u vragen over dit kennisatelier? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl of bel 030232 48 80.
Aanmelden:  Meld u aan voor het kennisatelier.
   

 

 

 

Direct aanmelden