Op donderdag 31 januari en 14 februari 2019 organiseren de VO-raad en PO-Raad gezamenlijk kennisbijeenkomsten over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt u op de hoogte gebracht van de veranderingen die deze wet voor het openbaar onderwijs met zich meebrengt.

Voor ambtenaren en werknemers in de private sector gaat hetzelfde arbeidsrecht gelden. Dit wordt geregeld door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), die per 1 januari 2020 in werking treedt. Voor besturen in het openbaar primair en voortgezet onderwijs betekent dit dat hun werknemers vanaf die datum niet meer onder het ambtenarenrecht, maar  onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen. Het is van belang dat die schoolbesturen zich voorbereiden op de gevolgen van de WNRA. Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs en voor samenwerkingsscholen en –besturen verandert er in beginsel niets.

In het eerste deel van deze kennisbijeenkomsten brengt dhr. mr. Willem Lindeboom u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de WNRA. Ook wordt u uitgebreid voorgelicht over de gevolgen die de wet heeft, onder andere in het kader van de wettelijke ketenregeling voor tijdelijke contracten en het ontslagrecht. Heeft u (binnenkort) te maken met reorganisatie en ontslag? In het tweede deel van de bijeenkomsten gaat dhr. mr. Alfons Kouwenhoven in op ontslag om bedrijfseconomische redenen. Hoe toetst UWV en kernbegrippen als onderneming, bedrijfsvestiging, afspiegeling, uitwisselbaarheid van functies en herplaatsing komen aan bod. Deze kennismaking nodigt u uit om voor uw eigen organisatie na te gaan hoe reorganisatieontslag na 1 januari 2020 uitpakt.  

De bijeenkomsten zijn voornamelijk interessant voor hoofden en (juridisch) adviseurs P&O/HRM in het openbaar onderwijs, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomsten zijn exclusief voor onderwijsorganisaties die zijn aangesloten bij de VO-raad en PO-Raad. Als deelnemer zult u de bijeenkomst verlaten met nieuwe inzichten en concrete ideeën voor uw eigen organisatie. De bijeenkomsten vinden plaats op 31 januari en 14 februari 2019 in Utrecht, precieze locatie volgt.

Aanmelden en kosten

Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via het formulier onderaan de pagina of via de link in de rode balk bovenaan.

Programma

13.00 uur
Ontvangst
13.15 uur
Welkomstwoord
13.30 uur
Update en gevolgen WNRA

Door Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten

14.45 uur
Pauze
15.00 uur
Kennismaking toetsingskader bij reorganisatie

Door Alfons Kouwenhoven, UWV

16.15 uur
Vragen en discussie