Waar moet u rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen tussen de scholen binnen het samenwerkingsverband (swv), de informatie-uitwisseling tussen swv en school en andere partners zoals jeugdhulp en leerplicht? En wat komt erbij kijken wanneer u met partners (preventief) samenwerkt als het gaat om thuiszitters? Tijdens de kennisdelingsbijeenkomst op 9 mei krijgt u antwoord op bovenstaande vragen, wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken omtrent privacy én is het mogelijk vragen te stellen aan de aanwezige deskundigen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd voor vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, schoolbesturen (regulier – en speciaal onderwijs), medewerkers scholen, gemeenten, jeugdhulp, orthopedagogen en psychologen door het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad, VO-raad, NJi, Kennisnet, Ingrado en VNG.

Datum en tijd

9 mei, van 9:30 uur tot 12:30 uur.

Locatie

Regio Utrecht / Amersfoort (locatie volgt)

Programma

09.00 – 09.30 uur: Inloop en welkom
09.30 – 10.30 uur: Privacywetgeving en de taken van scholen en swv en de gelegenheid om vragen te stellen
10.30 – 10.45 uur: Pauze
10.45 – 12.15 uur: Workshopronde – waar de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Delen van gegevens met externe partners (inclusief de beroepscode van deskundigen)
  • Samenwerking onderwijs en jeugdhulp rond thuiszitters
  • De rol van leerplicht en het preventief samenwerken
  • Bevoegdheden van het onderwijs en rechten en plichten van ouders o.a. inzage, informeren en toestemming


12.15 – 12.30 uur: Afsluiting bijeenkomst en gezamenlijke lunch

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het aanmeldformulier.

Vragen?

Heeft u vragen over deze bijeenkomsten, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Passend Onderwijs po vo: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.