Tijdens deze bijeenkomst voor partnerschappen po, vo en mbo wordt je meegenomen in de uitkomsten van recent onderzoek naar zij-instroom. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de aanbevelingen uit deze onderzoeken en de verbinding met Samen Opleiden, en worden uitgenodigd goede voorbeelden en actuele ontwikkelingen uit de praktijk te delen.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert deze bijeenkomst samen met de PO-Raad.

Programma

Rondom het thema zij-instroom zijn in 2021 veel ontwikkelingen geweest. Zo hebben zowel het ministerie van OCW (voor po/vo/mbo) als de Inspectie van het Onderwijs (voor po) onderzoek laten doen naar de huidige staat van de zij-instroom. Daarnaast is OCW bezig met een mogelijk wetswijziging naar aanleiding van verschillende themasessies over de route naar leraarschap voor zij-instromers. Dit betreft een wetgeving die de zij-instroom zal verbeteren en (waar mogelijk) inbedden in het huidige onderwijsstelsel.

Tijdens de bijeenkomst nemen Naomi Waijers (ECBO), Bjørn Dekker (Regioplan) en Annelies Bon (Inspectie van het Onderwijs) je mee in de onderzoeken die zij hebben uitgevoerd en welke aanbevelingen hieruit zijn voort gekomen. Daarnaast voeren we in groepen het gesprek over wat het van partnerschappen Samen Opleiden vraagt wanneer zij-instromers meer gebruik gaan maken van de opleidingsstructuren SO&P. Welke werkwijze vraagt dit en waar wordt al op geacteerd in de praktijk? Met de aanbevelingen uit de recente onderzoeken in gedachten houdend, wat zijn dan mogelijke fricties om mee aan de slag te gaan?

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren wil via deze online kennisdelingssessie een kwaliteitsimpuls geven aan de zij-instroom.  

Praktische informatie

  • Wanneer: donderdag 16 december 2021
  • Tijd: 14.00 – 16.30 uur
  • Waar: online
  • Voor wie: coördinatoren/projectleiders/programmamanagers, bestuurders, schoolleiders, lerarenopleiders, HRM-functionarissen en kwaliteitsmedewerkers betrokken bij partnerschappen po, vo en mbo.
  • Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden
Direct aanmelden