Houdt je je bezig met informatiebeveiliging en privacy op jouw school, en is het Netwerk IBP (relatief) nieuw voor je? Tijdens deze bijeenkomst leer je vakgenoten kennen en ervaar je wat het netwerk voor je kan betekenen.

Alle schoolbesturen, van groot tot klein, hebben baat bij toegang tot kennis en hulpmiddelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Om alle ervaringen, informatie, kennis en documenten makkelijker uit te wisselen is in maart 2021 het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo opgericht. Meer dan 550 IBP’ers hebben zich al bij het netwerk aangesloten. Wat doet het netwerk precies en hoe is het georganiseerd? Deze en meer vragen beantwoorden we tijdens deze kennismakingsbijeenkomst. 

Datum en tijd

Dinsdag 30 november 2021, van 13:00 - 14:00 uur

Locatie 

Online - MS Teams

Voor wie

Iedereen die zich bezighoudt met IBP in het primair en voortgezet onderwijs:  

 • informatiemanagers, beleidsmedewerkers en ict-coördinatoren;
 • functionarissen voor gegevensbescherming en privacy officers.
   

De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden van het netwerk.  

Programma

In deze bijeenkomst wordt je in één uur bijgepraat over: 

 • ontstaan en organisatie van het netwerk;
 • de regiegroep van het netwerk;
 • activiteiten en werkgroepen;
 • wat kan het netwerk voor je betekenen? 
 • hoe kan je zelf een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ervaringen?
   

Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.  

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst over het Netwerk IBP po/vo
 

Over het netwerk

Het Netwerk IBP is voor iedereen die zich bezighoudt met IBP. De ruim 550 deelnemers krijgen toegang tot een online forum en documentenbibliotheek (met onder andere DPIA’s op de leerlingadministratiesystemen). 

Bijeenkomsten en werkgroepen 
Het netwerk komt 3 á 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten en praat dan over actuele onderwerpen rond beveiliging en privacy. Andere activiteiten op korte termijn zijn een rondetafelgesprek informatiebeveiliging en cybersecurity, een klankbordgroep Privacyconvenant 4.0 en een sessie waarin vraagstukken over de DPIA Google besproken kunnen worden. 

Er zijn enkele werkgroepen waarin leden samenwerken aan een IBP-vraagstuk. Op dit moment zijn dat: 
1.    Werkgroep bewaartermijnen
2.    Werkgroep IBP po
3.    Werkgroep IBP vo

Organisatie
Het netwerk is van de schoolbesturen zelf en wordt ondersteund door Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad.  Een regiegroep (vertegenwoordigers van schoolbesturen) geeft richting aan de activiteiten. 

Op de website Aanpak IBP staat alle informatie over het Netwerk IBP. Hier kunt u zich ook aanmelden voor het netwerk