Hoe kan uw school en samenwerkingsverband ervoor zorgen dat nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode in het vo optimaal instromen op uw school en een diploma behalen dat past bij hun niveau? Hoe kunt u de leerlingen zo ondersteunen dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen? De VO-raad start dit voorjaar met een ontwikkelgroep, waarin u samen met collega’s onder begeleiding kennis en ervaringen kunt uitwisselen rondom deze en andere vraagstukken. Op 22 mei vindt de startbijeenkomst plaats.

Nieuwkomersleerlingen in het vo krijgen vaak twee jaar les op een ISK, waarna zij meestal doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs of het mbo. Omdat na twee jaar intensief taalonderwijs de taalachterstand nog niet is weggewerkt, stromen deze leerlingen hier vaak op een te laag niveau in, waardoor veel talent verloren dreigt te gaan. Scholen kunnen eraan bijdragen dat nieuwkomersleerlingen na de ISK in een passende onderwijssoort terechtkomen en hier hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Maar wat zijn dan goede aanpakken?

Hierover gaan de deelnemers in de nieuwe ontwikkelgroep met elkaar in gesprek. Doel is om in een informele sfeer kennis en ervaringen uit te wisselen over specifieke vraagstukken en dilemma’s en goede oplossingen en/of werkwijzen. U kunt hierbij ook uw eigen ontwikkelingsvraag rondom nieuwkomers van uw school inbrengen en hiermee aan de slag gaan. De procesbegeleider zorgt voor een koppeling van theorie en praktijk.

In 2017 organiseerde de VO-raad al het ‘Leernetwerk Nieuwkomers’. Lees meer over de belangrijkste bevindingen van dit leernetwerk.

Wij bieden:

 • vier bijeenkomsten onder begeleiding van een procesbegeleider;
 • de mogelijkheid voor de deelnemende school om een verzoek in te dienen voor extra ondersteuning (gefaciliteerd) door de VO-raad;
 • een digitaal platform om kennis en ervaringen tussentijds met de ontwikkelgroep te delen.
   

Wij vragen:

 • aanwezigheid bij alle bijeenkomsten;
 • de ambitie voor schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar het samenwerkingsverbanden of de school voor staat;
 • het vrijmaken van tijd en middelen om binnen het samenwerkingsverband of de school de antwoorden op uw leervraag ook in de praktijk te brengen;
 • het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en voorbeeld voor scholen die niet aan de ontwikkelgroep deelnemen.
   

Wanneer 

 • Gemeenschappelijk kick-offbijeenkomst op 22 mei (13.00 - 15.30 uur).
 • Twee vervolgbijeenkomsten, in afstemming met uw collega-deelnemers. 
 • Gemeenschappelijk slotbijeenkomst met ontwikkelgroep voor het po (initiatief PO-Raad) rondom het thema: de transitie van taalklas-ISK naar regulier po-vo voor nieuwkomers.
   

Locatie 

De eerste bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de VO-raad, Aidadreef 4, Utrecht.

Voor wie

Medewerkers van samenwerkingsverbanden, schoolleiders, teamleider, leraren en medewerkers betrokken bij de begeleiding van leerlingen. Per bijeenkomst mag u één iemand van uw school of samenwerkingsverband (andere schoolleider, onderwijsontwikkelaar, leraar etc.) meenemen.

Kosten

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Aanmelden

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen. Wanneer er plaatsen beschikbaar komen, wordt er dan contact met u opgenomen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.