In de aanloop naar de komende onderhandelingen wil de VO-raad graag met de leden het gesprek aangaan over op welke wijze de CAO VO zo veel mogelijk de ontwikkelingen binnen de scholen faciliteert. Hiervoor worden in april drie ledenbijeenkomsten georganiseerd.

De VO-raad streeft naar een sector waarin scholen als professionele leergemeenschap kunnen fungeren, die ruimte biedt om alle leerlingen zo optimaal mogelijk te bedienen. De CAO VO moet hierin voorzien voor zowel de werkgever als de werknemer. De vraag die we ons derhalve voortdurend moeten stellen is: welke arbeidsvoorwaarden faciliteren de gewenste ontwikkelingen binnen de scholen? En welke huidige arbeidsvoorwaarden werken juist belemmerend voor deze ontwikkelingen?

In dat perspectief wil de VO-raad graag met de leden van gedachten wisselen. Het zijn vooral de bovenstaande vragen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten, maar uiteraard is andere input over de CAO VO ook welkom.

Op 1 oktober 2019 loopt de huidige CAO VO af.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Zwolle - donderdag 11 april van 13.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

Den Haag - vrijdag 12 april van 10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)

Eindhoven - dinsdag 16 april van 13.00 – 15.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

De precieze locaties zullen op een later tijdstip worden gecommuniceerd.

Aanmelden

Aanmelden voor deze kosteloze bijeenkomst kan via het online formulier.

Wij zien u graag op een van de bijeenkomsten!