Hebben jullie op school plannen om teamgecentreerde arbeidsorganisatie (TAO) als jullie organisatiestructuur te implementeren? Of is de teamgecentreerde arbeidsorganisatie bij jullie op school zelfs al helemaal doorgevoerd? En wil je hier samen met collega schoolleiders of projectleiders van andere scholen meer over leren? Dan is dit leernetwerk met inhoudelijke ondersteuning van Ben van der Hilst iets voor jouw school.

Een TAO is een organisatiemodel waarbij kleine teams van ongeveer vier tot zeven leraren werken met groepen van rond de honderd leerlingen. Bij de begeleiding ligt de focus op de ontwikkeling van leerlingen en het onderwijs aan leerlingen. De teams hebben vergaande beslissingsbevoegdheid, waarbij een hiërarchische leider ontbreekt. De schoolleider ondersteunt de teams in hun functioneren en laat nabij leiderschap zien. Dat is namelijk volgens deze theorie de meest effectieve manier om op de kwaliteit van het onderwijs te sturen.

“Als schoolleiders de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren, doen ze er verstandig aan de professional ruim baan te geven. Bijvoorbeeld door de organisatie te vereenvoudigen, de complexiteit van het vak te reduceren.” Ben van der Hilst – Schrijver van Teamgericht organiseren in het Voortgezet Onderwijs

Wat kan je verwachten?

In dit leernetwerk ontmoet je andere scholen die bezig zijn of gaan met implementatie van een teamgecentreerde arbeidsorganisatie. Onder begeleiding van een procesbegeleider wisselen jullie ervaringen uit en leer je van en met collega’s hoe je een teamgecentreerde arbeidsorganisatie kunt vormgeven. Hoe ziet bij de andere scholen de ideevorming of de implementatie van de TAO eruit? Tegen welke problemen lopen zij aan? En hoe kan jij een andere school verder helpen? Ben van der Hilst zal het netwerk inhoudelijk ondersteunen.

Het leernetwerk bestaat uit 4-6 bijeenkomsten. Samen met de procesbegeleider bepalen en organiseren jullie de inhoud van de bijeenkomsten.

Wat levert het op?

  • Toegang tot inhoudelijke expertise van o.a. Ben van der Hilst en scholen die al ervaring hebben met de TAO.

  • Een waardevol netwerk van scholen die bezig zijn met de teamgecentreerde arbeidsorganisatie.

  • Uitwisselen van voorbeelden uit de praktijk met de andere deelnemende scholen.
  • Je zet stappen zetten in het versterken van de TAO op jouw eigen school, gekoppeld aan jullie eigen ontwikkeldoel.
  • Collegiale consultatie en feedback op de ontwikkeldoelen van jouw school en de stappen die je daarin zet in schooljaar 2022-2023.


Voor wie?

Dit leernetwerk is bedoeld voor schoolleiders en projectleiders die dit schooljaar aan de slag gaan met de TAO. Je hebt kennisgenomen van de TAO, bent bezig met de voorbereiding van een implementatie of bent al in een uitvoeringsfase. Om de opbrengsten uit het leernetwerk daadwerkelijk in jullie schoolpraktijk te laten landen, vragen wij om met ten minste twee personen (leidinggevende en uitvoerende rol) deel te nemen aan dit leernetwerk.

Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Waar en wanneer?

  • Bijeenkomst 1: 17 februari 2023 (startbijeenkomst)
  • Bijeenkomst 2: 28 april 2023
  • Bijeenkomst 3: 27 juni 2023
  • Bijeenkomst 4: 5 oktober 2023
  • Bijeenkomst 5: 14 december 2023 (slotbijeenkomst).

Tijden alle bijeenkomsten: van 9.00 – 12.00 uur + een aansluitende lunch tot 12.30 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van de VO-raad, in Utrecht.

De kosten

Deelname aan dit leernetwerk is kosteloos. Wel verwachten we aanwezigheid bij alle vijf de bijeenkomsten en dat je tussendoor werkt aan de stappen die je wilt zetten.

Meedoen?

Meld je vóór 20 januari 2023 aan voor dit leernetwerk.

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd vanuit het programma Voortgezet Leren. Het programma biedt inspiratie, handvatten en concrete tools voor het realiseren van schoolontwikkeling; de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Bekijk hier wat Voortgezet Leren voor jou kan betekenen.
Direct aanmelden