Heeft jouw school de ambitie om meer vanuit leerdoelen te gaan werken? En wil jouw school het curriculum gezamenlijk ontwikkelen, waarbij leraren als ontwerpers van het curriculum worden benaderd? Lees dan verder! In januari 2023 starten Voortgezet Leren/Schoolleiders voor de Toekomst en SLO samen het nieuwe leernetwerk Curriculumontwikkeling op school. Dit netwerk biedt expertise, uitwisseling, ondersteuning en gereedschappen om doelgericht en gezamenlijk curriculumbewust te handelen. 

Wat kan je verwachten?

De deelnemers worden in dit leernetwerk meegenomen in de theoretische achtergrond van curriculumontwikkeling, de verschillende perspectieven die je als school kunt hebben op het curriculum en keuzes die je kunt maken. Met deze theoretische achtergrond op zak en met behulp van bronnen en instrumenten van SLO, ga je in dit leernetwerk aan de slag met een schooleigen situatie omtrent curriculumontwikkeling. Automatisch draag je door deelname bij aan de doorontwikkeling van de materialen van SLO.

Wat levert het op?

Na dit leernetwerk:

 • hebben de schoolleiders en teacher leaders meer inzicht en overzicht als het gaat om curriculum.

 • hebben leraren op school nieuwe curriculummaterialen ontwikkeld, zoals een vakvisie, vakwerkplan, leerlijn of jaarprogramma, waardoor jullie een duidelijke gezamenlijke visie hebben als vaksectie of school.
 • handelen leraren meer curriculumbewust, waardoor scherpere keuzes in de lesstof gemaakt kunnen worden.


Daarnaast ondersteunen de aangereikte instrumenten in dit leernetwerk het gesprek tussen schoolleiding en leraren over de keuzes die jullie kunnen maken binnen het curriculum. Andere keuzes binnen het curriculum kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan:

 • Lagere methode-afhankelijkheid
 • Maatwerk voor leerlingen
 • Vakoverstijgend werken
 • Keuzetijd/anders organiseren
 • Eigenaarschap/motivatie bij leerlingen


Voor wie?

We vragen per school minimaal deelname van de verantwoordelijke schoolleider en een teacher leader. Dit leernetwerk is geschikt voor scholen die:

 • één of meerdere vaksecties/ontwerpteams/leerteams en tenminste één teacher leader in de school willen faciliteren voor 2023-2024 en 2024-2025.

 • actief deel willen nemen aan vijf bijeenkomsten per kalenderjaar met een schoolleider en een teacher leader.
 • graag concrete curriculummaterialen uitwerken, zoals bijvoorbeeld een vakvisie, vakwerkplan, leerlijn of jaarprogramma en bereid zijn om dit te faciliteren.
 • het leuk vinden om mee te denken over de aangereikte materialen en ontwikkelde interventies van SLO.


Waar en wanneer?

De eerste bijeenkomst is op maandagmiddag 24 januari 2023 in Amersfoort.
De data van de volgende bijeenkomsten worden binnenkort bekend gemaakt en vinden in principe wisselend plaats op de scholen van de deelnemers.

Het leernetwerk bestaat in ieder geval uit vijf bijeenkomsten in 2023 en idealiter uit nog eens vijf bijeenkomsten in 2024.

De kosten

Deelname aan dit leernetwerk is kosteloos. Wel verwachten we aanwezigheid bij alle vijf de bijeenkomsten en dat je tussendoor werkt aan de stappen die je wilt zetten.

Meedoen?

Meld je vóór 12 december aan voor dit leernetwerk.

Je deelname begint met een intakegesprek met de procesbegeleider. Deze zal na aanmelding zo snel mogelijk contact met je opnemen voor een wederzijdse kennismaking en meer informatie over dit leernetwerk.

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar svdt@vo-raad.nl of bel 030 232 48 80.

Dit leernetwerk wordt georganiseerd in samenwerking met Schoolleiders voor de Toekomst en SLO.

Direct aanmelden