Werkt u op uw school aan meer keuzes in het rooster voor leerlingen, het spreiden of anders invullen van onderwijstijd, het anders organiseren en inrichten van toetsen en/of de verbreding van het onderwijsaanbod? Wilt u hierover in gesprek met andere schoolleiders om ervaringen te delen en van elkaar te leren? En wilt u een kijkje nemen op scholen die al stappen hebben gezet? Meld u dan aan voor het leernetwerk ‘Flexibilisering’. In dit leernetwerk gaat u aan de slag met vraagstukken en dilemma’s die u in het proces op uw school tegenkomt. Aan de hand van een eigen leervraag gaat u een volgende stap zetten in dit proces.

Het programma

In een leernetwerk delen schoolleiders tijdens vijf bijeenkomsten uitdagingen, dilemma’s, kennis en ervaringen met elkaar over specifieke vraagstukken onder begeleiding van een procesbegeleider. Tijdens een leernetwerk wordt de verbinding tussen theorie en praktijk gemaakt, werkt u aan de hand van opdrachten aan uw eigen leervraag en delen experts hun kennis en ervaring met u. Zo komt u tot nieuwe inzichten en ontwikkelt u oplossingen en/of werkwijzen die u helpen bij uw leervraag.

Voor wie?

Het leernetwerk is voor schoolleiders en teamleiders van scholen die werken aan flexibilisering van het onderwijs. U kunt met maximaal twee personen per school deelnemen. Als u deelneemt aan het leernetwerk, verwachten we van u dat:

  • u bij alle vijf bijeenkomsten aanwezig bent. Door bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, is voor zowel u als de andere deelnemers het leerrendement het hoogst.
  • u een leervraag heeft waarmee u voor uzelf focust aanbrengt.
  • u op uw school werkt aan het in de praktijk brengen van uw leervraag.
  • u praktijkvoorbeelden en materialen deelt met de andere deelnemers ter inspiratie.


Waar en wanneer?

De eerste bijeenkomst van het leernetwerk Flexibilisering vindt plaats bij Coffeemania in Utrecht op 12 maart 2020, van 12.00 - 16.00 uur (inclusief lunch). Het leernetwerk komt in 2020 vijf keer bij elkaar. De overige data bepalen we in onderling overleg en vinden plaats op scholen.

De opbrengsten

Tijdens het leernetwerk deelt u kennis en ervaringen met andere schoolleiders op het gebied van flexibilisering van het onderwijs. U denkt na over oplossingen en/of werkwijzen die u helpen bij uw leervraag, om zo de volgende stap te zetten in de (door)ontwikkeling van flexibilisering op uw school. Ook bouwt u een netwerk op van scholen die bezig zijn met dit thema.

De kosten

Deelname is kosteloos.

Aanmelden

Meld u vóór 1 maart aan voor dit leernetwerk. Klik hier om u aan te melden.

Vragen?

Heeft u vragen over dit leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Direct aanmelden