Hoe creëer je als schoolleider, teamleider of hr-medewerker een omgeving waarin ruimte voor professionele ontwikkeling is en het leren, de zelfsturing en talentontwikkeling van de leraar centraal staat? En welke rol heb jij als leidinggevende of HR-functionaris daarin? In dit leernetwerk ga je samen met collega’s aan de slag hoe je dit in kunt zetten in jouw school.

Wat kan je verwachten?

Samen met collega’s van andere scholen ga je gedurende 5 bijeenkomsten aan de slag over de professionalisering van leraren en hoe de leerloopbanen van de leraren in jouw school een plek kunnen krijgen in de onderwijsontwikkeling van de school. We staan onder andere stil bij verschillende loopbaanperspectieven, de meerwaarde hiervan voor leraren, het onderwijs en de onderwijsorganisatie en wat het vraagt van leraren en de schoolomgeving om actief de eigen loopbaan vorm te geven.

Wat levert het op?

Tijdens deelname aan het leernetwerk leer je van en met collega’s hoe professionalisering gestimuleerd kan worden waarbij leraren zelf meer aan het stuur staan en heb jeideeën en handvatten gekregen hoe je dit vorm kan geven.

Voor wie?

Team- en schoolleiders en HR functionarissen die zich bezighouden met professionele ontwikkeling van leraren. 
Het heeft onze voorkeur als van één school twee deelnemers zich aanmelden.

Wanneer?

Woensdag 22 september van 13.30-16.30 uur. De bijeenkomst vindt vooralsnog op locatie plaats.

De kosten

Deelname aan het leernetwerk is kosteloos.

Meedoen?

Meld je vóór 30 augustus aan voor dit leernetwerk. Na aanmelding neemt de procesbegeleider van het leernetwerk Evelien Wierts contact op voor een intake waarin jullie jouw leervraag verder bespreken.

Vragen?

Heb je vragen over het leernetwerk? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Direct aanmelden