Op school wordt er vaak gewerkt in werkgroepen of commissies, met het doel om samen te leren en ontwikkelen van ons onderwijs en de schoolorganisatie. Soms zijn dit soort werkgroepen tijdelijk in het leven geroepen en verliezen ze na een tijdje aan daadkracht en energie. Het blijkt niet altijd makkelijk om ze voor langere tijd actief te laten samenwerken en blijvend door te laten ontwikkelen. Hoe kun je van zo’n werkgroep nu een echt bestendige en succesvolle professionele leergemeenschap (PLG) maken? 

In dit leernetwerk gaan we aan de slag met het opstarten en het begeleiden van een PLG. Tijdens dit leernetwerk ga je met behulp van Fred Huijboom en Pierre van Meeuwen aan de slag.

Fred Huijboom is een gepensioneerd schoolleider. Hij is rector/directeur geweest van verschillende middelbare scholen.

Pierre van Meeuwen heeft experimentele fysica gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft als natuurkunde docent vele jaren met anderen aan de ontwikkeling van de natuurkundemethode ‘Differentiatie binnen klassenverband’ gewerkt. Hij is vanuit het leraarschap doorgestroomd naar het schoolleiderschap.

Pierre is na zijn pensionering samen met Fred Huijboom begonnen aan een onderzoek naar de ontwikkeling van Professionele Leergemeenschappen, dat in juni 2022 is afgerond met een promotie.

Wat kun je verwachten?

In het leernetwerk gaan we op een systematische en cyclische manier aan de slag. We maken gebruik van ervaringen en casussen uit de deelnemende scholen. Je leert door zelf te doen, en van en met elkaar.  

Wat levert het op?

 • Het leernetwerk fungeert zelf als PLG. Je doet dus direct praktijkervaring op.

 • Delen van voorbeelden uit de praktijk met de andere deelnemende scholen.
 • Het leernetwerk ondersteunt je bij het duurzaam starten en begeleiden van één of meer PLG-en op je eigen school.
 • Een waardevol netwerk van scholen dat bezig is om het werken met PLG-en onderdeel van de werkwijze te maken.
 • Toegang tot procesbegeleiding en expertise van (oud-schoolleiders en gepromoveerde onderzoekers) Fred Huijboom en Pierre van Meeuwen.
   

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor schoolleiders, teacher leaders en werkgroepleiders / innovatiegroepbegeleiders in de school. 

Kosten

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Waar en wanneer

Alle bijeenkomsten zijn van 12.00-17.00 uur op een locatie in omgeving Utrecht.

 • Bijeenkomst 1: 10 mei 
 • Bijeenkomst 2: 29 juni 
 • Bijeenkomst 3: 4 oktober 
 • Bijeenkomst 4: 21 november 
   

Aanmelden

Meld je uiterlijk tot vrijdag 14 april aan voor deze inspiratiebijeenkomst via het aanmeldformulier.

Voor het leren in samenhang met schoolontwikkeling is het van belang dat ten minste 2 personen van een school aan het leernetwerk deelnemen.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Direct aanmelden