Het uitvoeren van de banenafspraak gaat op veel scholen verloren in de waan van de dag. Dat is begrijpelijk. Er zijn veel dringende zaken die aandacht vragen van u als HR-functionaris. Toch is het belangrijk om na te denken over de uitvoering van de banenafspraak binnen uw organisatie. Het gaat namelijk ook over de leerlingen die uitstromen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Maar hoe maakt u dan werk van de banenafspraak? Hoe bepaalt u wat een passende functie is voor medewerkers uit de doelgroep? Met deze vraagstukken gaat u aan de slag in het leernetwerk de banenafspraak in het funderend onderwijs.

Wat kunt u verwachten?

Het leernetwerk is er voor HR-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de banenafspraak binnen hun school. Samen met collega’s van andere besturen gaat u zich verdiepen in de kansen en belemmeringen die er zijn voor uw organisatie en werkt u een concreet plan uit waarmee udirect aan de slag kunt. Het leernetwerk is er zowel voor de scholen die al banen hebben gerealiseerd als voor scholen die zich nog oriënteren op het thema. Ook besturen die eerder al deelnamen aan Baanbrekers zijn van harte welkom om deel te nemen.

In dit leernetwerk delen HR-medewerkers tijdens vier bijeenkomsten hun kennis, ervaringen en uitdagingen op het gebied van de banenafspraak met elkaar. De kennisuitwisseling wordt begeleid door een procesbegeleider. Ook kunt u tijdens de bijeenkomsten in gesprek met belangrijke schakels in de uitvoering van de banenafspraak, bijvoorbeeld met UWV en gemeenten. Zo ontwikkelt u een passend plan waarmee uw organisatie werk kan maken van de banenafspraak.

Wat levert het op?

Tijdens het leernetwerk leert u van andere HR-medewerkers hoe zij werken aan de realisatie van de banenafspraak en wat werkzame factoren daarbij zijn. U ontwikkelt een actieplan voor hoe uw organisatie (meer) werk kan maken van de banenafspraak en bouwt u een netwerk op van personen die u daarbij kunnen ondersteunen.  

Voor wie?

Dit leernetwerk is voor HR-medewerkers die uitvoering willen geven aan de banenafspraak. Als u deelneemt aan het leernetwerk, verwachten we dat u:

  • bij alle vier de bijeenkomsten aanwezig. Dat zorgt voor het hoogste leerrendement.
  • tijdens de bijeenkomsten een plan opstelt waarmee uw organisatie uitvoering kan geven aan de banenafspraak.
  • mandaat bij uw bestuur heeft om met het onderwerp aan de slag te gaan.
     

Wanneer?

De startbijeenkomst vindt plaats op 29 januari van 09:00 – 12:00. De data van de overige bijeenkomsten worden in overleg met elkaar bepaald, zodat iedereen aanwezig kan zijn. Bij meer dan 10 aanmeldingen worden de deelnemers in twee groepen verdeeld en wordt een tweede leernetwerk gestart.

Kosten

Deelname aan dit leernetwerk is kosteloos.

Meedoen?

Meld u voor 15 januari aan voor dit leernetwerk.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het leernetwerk? Stuur een e-mail naar baanbrekers@vo-raad.nl of bel 030 232 48 00.

Direct aanmelden