Goede verantwoording door schoolbesturen biedt de politiek en maatschappij inzicht in de besteding van de middelen en behaalde resultaten en is hiermee – ook in het licht van het Nationaal Programma Onderwijs – een actueel, belangrijk thema. Maar verantwoording kent ook een breder perspectief; het biedt u als bestuurder de kans om aan uw stakeholders te laten zien wat u doet en waarom u dit doet. Maar hoe kunt u verantwoording zo inzetten dat het uw eigen organisatie beter maakt? Deze vraag staat centraal in het nieuwe leertraject Verantwoording in een breder perspectief. 

Voor wie?

Dit leertraject is bedoeld voor besturen en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Omdat verantwoording bij uitstek een vraagstuk is dat breed binnen de organisatie uitgerold en neergezet moet worden, is dit traject ook interessant voor schoolleiders, kwaliteitszorgmedewerkers en controllers. We raden deelnemende besturen daarom aan om zich met een gemixt team in te schrijven. 

Wat levert deelname op?

Na deelname aan dit traject:  

 • heeft u de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zowel interne als externe verantwoordingspraktijken te verbeteren. 
 • heeft u op basis van een probleemanalyse inzichtelijk gemaakt hoe u en anderen binnen uw organisatie verantwoording zien. 
 • weet u hoe u kunt zorgen voor een gedeeld beeld van verantwoording en een gedeelde ambitie. 
 • heeft u een en actieplan opgesteld, waarmee u binnen uw organisatie aan de slag kunt om de verantwoording verder te versterken. 
   

Programma op hoofdlijnen 

Dit leertraject bestaat uit twee online gesprekken met een facilitator en drie plenaire bijeenkomsten. U begint met een individueel online startgesprek, waarin u uw leervraag verder uitdiept met de facilitator en voorbereidingen treft voor de verantwoordingsscan. Dit gesprek vindt met alle deelnemers vanuit uw bestuur plaats en wordt in overleg gepland.

Bijeenkomst 1 
Op 13 oktober vindt de eerste plenaire bijeenkomst plaats, die in het teken staat van de probleemanalyse. We starten met het delen van opbrengsten uit het project 'Versterking verantwoording' en de verantwoordingsscan. Daarbij worden voorbeelden uit de literatuur en praktijk gedeeld. Vervolgens gaan we in groepen van maximaal drie schoolbesturen - gekoppeld aan elkaar op basis van overkoepelden thema’s - uiteen, om onder begeleiding van de facilitator de uitkomsten van de scan te bespreken. Daarna vindt een intervisiesessie plaats, waarbij u in groepen reflecteert op uw eigen leiderschap en bijbehorende vraagstukken, aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek. 

Bijeenkomst 2 
Op 25 november vindt de tweede plenaire bijeenkomst plaats, die in het teken staat van het actieplan. Op basis van de overkoepelende thema’s geven diverse experts verdieping en diepgang. Vervolgens gaan we in groepen uiteen om onder begeleiding van een facilitator te werken aan een werkbaar actieplan, gericht op het verbeteren van de verantwoording van uw organisatie. Vervolgens vindt de tweede intervisiesessie plaats. 

Voortgangsgesprek 
In december 2021 vindt een individueel online voortgangsgesprek met facilitator plaats, om de puntjes op de i te zetten in uw actieplan.

Bijeenkomst 3 
Op 13 april is de slotbijeenkomst. We reflecteren met elkaar op het in uitvoering brengen van het actieplan. Welke eerste stappen zijn gezet? Welke goede voorbeelden kunnen al gedeeld worden? En tot welk resultaat heeft dit geleid? 

Tijdens dit traject staan drie fasen centraal: 

 • Verantwoordingsscan: Een eerste stap in de verdere ontwikkeling van de verantwoording is het in kaart brengen van de huidige stand van zaken. Met de verantwoordingsscan maakt u inzichtelijk hoe in de organisatie wordt gedacht over (het belang van) verantwoording. Dit biedt belangrijke aanknopingspunten voor de doorontwikkeling en verbetering van de verantwoording. De verantwoordingsscan werkt bovendien cyclisch; u kunt de scan aan het eind van het leertraject weer inzetten om te kijken in hoeverre de vervolgacties werken en de verantwoording verder is versterkt. 
 • Probleemanalyse: Het eerste globale beeld dat de verantwoordingsscan oplevert moet verder worden geduid en verdiept. Wat ligt nu ten grondslag aan de uitkomsten van de scan? Op welke gebieden denken de verschillende stakeholders anders over de stand van zaken? Wat gebeurt er als we niets doen? En wat zijn onze ambities? Tijdens de eerste inhoudelijke bijeenkomst gaat u onder leiding van de facilitator aan de slag om de probleemanalyse verder uit te diepen. Vervolgens gaat u in intervisiegroepen uiteen, om uw rol in dit proces van verantwoording verder te verkennen. 
 • Actieplan: Tijdens de tweede inhoudelijke bijeenkomst gaat u op basis van de probleemanalyse prioriteiten stellen en verbeteracties formuleren. Onder leiding van de facilitator vertaalt u dit naar een werkbaar actieplan, gericht op het verbeteren van de verantwoording van uw organisatie. Hoe maakt u bijvoorbeeld de afwegingen? En wie gaat u daarbij betrekken?  Tijdens de derde bijeenkomst zal gereflecteerd worden op het in uitvoering brengen van het actieplan. Welke eerste stappen heeft u in uw bestuur kunnen zetten? 

Uitgangspunt binnen dit leertraject is dat kennis uit de wetenschap en van experts worden gecombineerd met goede voorbeelden van andere schoolbesturen en ervaringen uit uw eigen praktijk. U krijgt zowel diverse instrumenten aangereikt als reflectie op uw eigen leiderschap. 

Begeleiding

De betrokken facilitators en experts op het gebied van verantwoording zijn:

 • Cor van Montfort - Vrije Universiteit Amsterdam/Tilburg University (projectleider)
 • Berit Lindemann - Wisselwerkers
 • Nienke Kuitenbrouwer - Universiteit Utrecht
   

De intervisiesessies worden begeleid door ervaren schoolleiders en bestuurders die opgeleid zijn tot intervisiebegeleider. Daarnaast nodigen we, afhankelijk van de ontwikkelvragen in de opleidingsgroep, diverse inhoudelijke sprekers en experts uit. 

Praktische informatie

Data en tijden:
 

 

 

 • september - oktober 2021
  Individueel startgesprek (online)
 • 13 oktober 2021 (09.00 - 16.00 uur)
  Eerste plenaire bijeenkomst 
 • 25 november 2021 (09.00 - 16.00 uur) 
  Tweede plenaire bijeenkomst
 • december 2021 
  Individueel voortgangsgesprek (online)
 • 13 april 2022 (13.00 - 17.00 uur) 
  Derde plenaire bijeenkomst
Locatie: Omgeving Utrecht 
Kosten: De deelnemersbijdrage is €200,- exclusief btw.
Meer informatie: Heeft u vragen over dit leertraject? Stuur dan een e-mail naar info@vo-academie.nl.Of bekijk voor meer informatie katern 16: Verantwoording in een breder perspectief
 

 

Direct aanmelden