Intervisie is een zeer populaire leervorm onder schoolleiders. En dat is ook logisch. In een open, maar gestructureerd gesprek kunt u een actueel werkthema inbrengen en samen met collega’s daarop reflecteren en zo nieuwe inzichten en perspectieven opdoen. Speciaal voor schoolleiders verzorgt de VO-academie het leertraject ‘Intervisiebegeleider, voor schoolleiders in het vo’.

Dit traject maakt de deelnemers startbekwaam om zelf intervisiegroepen te begeleiden. En dat levert meerwaarde op voor collega-schoolleiders en voor de eigen ontwikkeling. Door als sector zelf intervisiebegeleiders op te leiden, versterken we zelf de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Via deze tweede tranche worden dertig schoolleiders opgeleid tot startbekwaam intervisiebegeleider. Na afloop van dit traject kennen de deelnemers de basisvaardigheden van het begeleiden van intervisiegroepen, de achterliggende theorieën rond intervisie en hebben zij de eerste vlieguren gemaakt als intervisiebegeleider. Het traject gaat uit van leren van en met elkaar en is geen individueel coachingstraject op intervisievaardigheden. ​​​

Voor wie?

Dit leertraject is bestemd voor schoolleiders in het midden- en eindverantwoordelijk management uit het voortgezet onderwijs met minimaal twee jaar ervaring als leidinggevende.

Wat levert het op?

Na het doorlopen van dit traject: 

  • bent u startbekwaam intervisiebegeleider, 
  • kent u de basisvaardigheden van het begeleiden van intervisiegroepen, 
  • kent u de achterliggende theorieën rond intervisie, 
  • heeft u de eerste vlieguren gemaakt als intervisiebegeleider.  

Het traject gaat uit van leren van en met elkaar en is geen individueel coachingstraject op intervisievaardigheden. 

Programma op hoofdlijnen

Het programma bestaat uit verschillende bouwstenen: theorie, vaardigheden, ervaren en oefenen. Al deze vier bouwstenen worden tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomsten behandeld. Daarnaast komen de deelnemers tussen de bijeenkomsten in subgroepen bij elkaar. De deelnemers schrijven voor de derde bijeenkomst een reflectieverslag. Van de deelnemers verwachten wij dat zij minimaal een keer een ‘eigen’ intervisiegroep begeleiden en ook van die begeleiding(en) een kort reflectieverslag te maken. 

Datum en locatie

De bijeenkomsten vinden plaats bij conferentiecentrum Kaap Doorn te Doorn op de volgende data en tijden: 

  • Startbijeenkomst: 4 november 2019 13.00-17.00 uur
  • Middag 1: 4 december 2019 13.00-17.00 uur
  • Middag 2: 15 januari 2020 13.00-17.00 uur
  • Middag 3: 4 maart 2020 13.00-17.00 uur 
  • Slotbijeenkomst: 15 april 2020 van 09.30-17.00 uur 


*N.B. voor het groepsproces, uw ontwikkeling en de ontwikkeling van uw groepsgenoten is een actieve deelname aan alle bijeenkomsten van groot belang. We verzoeken u dan ook vriendelijk alle data te noteren. (Data en tijden zijn onder voorbehoud.)

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via het formulier van de VO-academie.

Kosten

Dit traject kost 400 euro excl. BTW 

Meer informatie

Wilt u meer weten over VO-intervisiebegeleider of bent u benieuwd of dit traject iets voor u is? Bezoek dan vrijblijvend de informatiebijeenkomst op 25 september 2019. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier

Meer informatie over intervisie kunt u lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en Luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. Intervisiebegeleider.