Veel scholen hebben afgelopen periode een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Juist nu is het erg zinvol om hier samen met uw team bij stil te staan en te reflecteren op wat er is gebeurd en wat u heeft geleerd. In het leertraject VO-intervisiebegeleider leert u methodieken toepassen die in intervisie worden gebruikt. U leert bijvoorbeeld de dynamiek in uw team in te zetten om diepgaand en reflectief met uw collega’s in gesprek te gaan. En u leert de kunst van het vragen stellen. Tijdens dit traject ontwikkelt u vaardigheden om anderen tot denken en reflecteren aan te zetten, zodat u deze reflectie vervolgens kunt inzetten in de manier waarop u leidinggeeft aan uw team.

Wilt u weten of dit leertraject iets voor u is? Bezoek dan vrijblijvend de informatiebijeenkomst op 29 oktober 2020. 

Voor wie?

Het leertraject VO-intervisiebegeleider is bedoeld voor ervaren schoolleiders; zowel voor team- en afdelingsleiders als (con)rectoren en directeuren binnen het voortgezet onderwijs.

Wat levert het op?

Tijdens dit traject leert u hoe u intervisie kunt inzetten om uw team beter te begeleiden. Aan de hand van theorie over intervisie en groepsdynamica komt u meer te weten over bruikbare intervisie¬methodieken. Door te oefenen en zelf in groepen aan de slag te gaan, maakt u zich de vaardigheden snel eigen. Dit traject gaat uit van leren van en met elkaar. Na het doorlopen van dit traject:

 • kunt u de verschillende belangen binnen een team of intervisiegroep zichtbaar maken.
 • ziet u wat een collega nodig heeft in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.
 • bent u in staat krachtige vragen te stellen die uw collega’s tot denken en reflecteren aanzetten.
 • kent u de achterliggende theorieën rond intervisie. 
 • kent u de basisvaardigheden en heeft u de eerste vlieguren gemaakt als intervisiebegeleider. 
   

Na deelname bent u in staat om gelijkwaardige interacties in bijeenkomsten te stimuleren en beter sturing te geven aan (individuen binnen) uw team. Bovendien kunt u veiligheid en onderlinge verbinding binnen uw team bevorderen. De nadruk ligt binnen dit leertraject op reflectief niveau. De inzichten die u tijdens dit leertraject opdoet, kunt u direct toepassen. 

Ervaring van een deelnemer

Een oud-deelnemer over het leertraject VO-intervisiebegeleider:
“Ik zie intervisie als een waardevol instrument in een professionele en lerende organisatie. Ik geef met plezier leiding aan mijn team en ik probeer binnen mijn team samenwerking en een lerende, onderzoekende houding te versterken. Dit jaar zijn we gestart met intervisie en ik merk dat het voor de betrokkenen veel oplevert als het op de goede manier gebeurt. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleider. Om die reden wil ik mezelf graag verder ontwikkelen in de rol van intervisiebegeleider.”

Programma op hoofdlijnen

Intervisie is een vorm van collegiaal leren waarbij professionals vraagstukken uit hun dagelijkse werkpraktijk met elkaar bespreken. Uit onderzoek blijkt dat intervisie verschillende positieve effecten heeft op de deelnemers, zoals: meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, meer tevredenheid over hun werk, meer stressbestendigheid, meer vakinhoudelijke kennis en meer professionele competenties. Juist na een periode waarin veel scholen een enorme ontwikkeling hebben doorgemaakt, kan intervisie van grote waarde zijn. Door samen met collega’s te reflecteren op de veranderingen, komt u tot nieuwe inzichten en perspectieven.
Tijdens dit leertraject maakt u kennis met thema’s als: contact maken, de kracht van de vraag, de werking van methodieken, groepsdynamische processen. Het programma van dit leertraject bestaat uit vier verschillende bouwstenen: theorie, vaardigheden, ervaren en oefenen. Al deze bouwstenen komen tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomsten aan bod.

Het is de bedoeling dat u als deelnemer aan de slag gaat met uw eigen leervraag. We verwachten van onze deelnemers dat zij een reflectieve houding aannemen in het leerproces, ervaring opdoen door het begeleiden van minimaal twee intervisiebijeenkomsten en reflecteren op deze leerervaringen. Tijdens de tussentijdse individuele bijeenkomst met uw supervisor krijg u feedback op uw leerproces.

Corona-maatregelen 

Uiteraard houden we tijdens dit traject rekening met anderhalve meter afstand en overige corona-maatregelen conform de RIVM-richtlijnen. Mocht dit traject onverhoopt niet door kunnen gaan op locatie, bieden we een online programma aan. Deelnemers worden hier uiteraard tijdig van op de hoogte gebracht.

Praktische informatie

Data en locatie: De informatiebijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de VO-raad. De overige bijeenkomsten vinden plaats bij Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum te Zeist:

 • Informatiebijeenkomst: 29 oktober 2020 (16.00 - 18.00 uur) 
 • Startdag: 26 november 2020 (10.00 - 16.30 uur)
 • Intervisiedag 1: 14 januari 2021 (13.00 - 17.00 uur)
 • Intervisiedag 2: 11 maart 2021 (13.00 - 17.00 uur)
 • Intervisiedag 3: 22 april 2021(13.00 - 17.00 uur)
 • Slotdag: 3 juni 2021 (10.00 - 16.30 uur)
   

Kosten: Deelname aan het gehele traject bedraagt €400,00 (excl. BTW).

Inschrijven: Meld u aan via dit formulier

Meer informatie: Wilt u meer weten over VO-intervisiebegeleider of bent u benieuwd of dit traject iets voor u is? Bezoek dan vrijblijvend de informatiebijeenkomst op 29 oktober 2020 (16.00 - 18.00 uur) op het kantoor van de VO-raad. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier

Meer informatie over intervisie kunt u lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. VO-intervisiebegeleider.

*N.B. voor het groepsproces, uw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van uw groepsgenoten is een actieve deelname aan alle bijeenkomsten van groot belang. We verzoeken u dan ook vriendelijk alle data te noteren .

Direct aanmelden