Wat heeft de coronacrisis met uw leiderschap gedaan? Hoe geeft u vorm aan de uitdagingen waar u mee te maken krijgt? Wat heeft deze periode voor uw school tot nu toe betekend? Het leertraject 'Leiderschap in tijden van crisis' is ontwikkeld voor schoolleiders die willen reflecteren op hun leiderschapsrol tijdens deze periode van crisis. Tijdens dit traject analyseert u samen met collega-schoolleiders de dilemma’s, gemaakte keuzes en successen. U gaat nadenken over de vraag wat de school van u als leider nodig heeft en hoe het onderwijs er in de toekomst kan gaan uitzien.

Langzamerhand wordt duidelijk wat de gevolgen van de crisis zijn voor het onderwijs. Hoe gaan we om met de opgelopen achterstanden en nieuwe ontwikkelingen? Hoe verenigen we de oude wereld met de nieuwe? Dit is een aantal vraagstukken die wij zullen behandelen. De inhoud van het leertraject wordt (deels) afgestemd op de stand van zaken in oktober m.b.t. de coronacrisis.

Dit leertraject bestaat uit drie bijeenkomsten waarin verschillende facetten van leidinggeven in tijden van crisis centraal staan. De eerste bijeenkomt staat in het teken van de impact van een crisissituatie op u als leider. De tweede bijeenkomt gaat over leidinggeven aan nieuwe ontwikkelingen binnen de school. En in de derde bijeenkomt staat leiderschap met de blik op de toekomst centraal.
 

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor middenmanagement en eindverantwoordelijke schoolleiders. We nodigen u uit om samen met een collega deel te nemen. Dit is niet verplicht, maar maakt het traject extra waardevol; u kunt elkaar spiegelen, aanvullen en samen reflecteren op de situatie op uw school in de afgelopen maanden.
 

Wat levert deelname op?

Na deelname aan dit traject heeft u: 

  • Gereflecteerd op uw eigen handelen als schoolleider tijdens de coronacrisis.  
  • De impact van de crisis op uw school geanalyseerd. Vragen die hier aan bod komen zijn: hoe was het contact tussen collega’s en leerlingen? Welke nieuwe behoeften leven er in de school? Welke onderwijsontwikkeling is op gang gekomen? Hoe borgen we onze onderwijskwaliteit? En wat heeft de voorbije periode betekend? 
  • Op basis van analyse en reflectie een plan voor de toekomst gemaakt. 
     

Programma op hoofdlijnen

Aan de hand van interactieve workshops gaat u in gesprek met experts en met elkaar over onderwerpen zoals: de dialoog, de kern van leidinggeven en alternatieve vormen van leidinggeven. De gesprekken worden professioneel begeleid om diepgang en opbrengst te waarborgen.

Bijeenkomst 1
Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op de vraag hoe leiders omgaan met een crisis en welke impact de coronacrisis op u heeft gehad. Daarbij reflecteert u op uw eigen handelen en uw leidinggevende rol. U gaat aan de slag met vragen zoals: Welke ontwikkeling heeft u als leider in de crisis doorgemaakt? Welke impact heeft deze periode op u als individu en als leider gehad? En, welke belangrijke overtuigingen zijn blijven staan en welke zijn gewijzigd?

Bijeenkomst 2
Tijdens deze tweede bijeenkomst gaan we in op de vraag hoe u kijkt naar ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie. Welke ontwikkelingen zijn tijdens de coronacrisis onder druk tot bloei gekomen? Hoe heeft u op uw school geanticipeerd op verschillende uitdagingen? En welke collega’s hebben u in uw leiderschap bijgestaan? Maar ook: Welke onderwijsvernieuwingen zijn in deze periode ontstaan en wat zegt dat over uw school?

Bijeenkomst 3
Tijdens deze derde bijeenkomst gaan we in op de vraag welke vernieuwingen, die tijdens de crisis zijn ingezet, u wilt behouden en versterken. Welke onderwijsontwikkelingen zijn de afgelopen periode ontstaan? Wat is er fundamenteel anders, als u kijkt naar uw eigen overtuigingen als schoolleider en de kernwaarden van uw school? En kunnen we echt anders gaan denken over onderwijs? Tijdens deze bijeenkomst is er veel aandacht voor creativiteit, het nemen van professionele ruimte en ‘out of de box’-denken.
 

Sprekers

Bas Haring 
Bas Haring is filosoof, informaticus, televisiepresentator, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en schrijver van populair-wetenschappelijk werk. Hij schrijft daarnaast ook columns voor de Volkskrant en verschillende tijdschriften. Samen met Bas kijken we naar de vraag of u bent gaan rennen in de crisis en of u af en toe ook hebt stilgestaan. Wat kunt u leren van uw gedrag van de afgelopen maanden? Wat wilt u vooral doorzetten en hoe wilt het misschien anders gaan aanpakken? 

Jesse Seegers 
Prof. Dr. Jesse Segers is rector van Sioo, een interuniversitair centrum voor verandering- en organisatiekunde in Nederland. Hij is arbeids- en organisatiepsycholoog en hij is bijzonder hoogleraar leiderschap aan de Exeter Universiteit (UK). In zijn werk slaat hij een brug tussen theorie en praktijk, strategie en operatie, hoofd en hart. In zijn bijdrage laat Jesse zien dat in grote crises, zoals de coronacrisis, door tijdsdruk en gebrek aan betrouwbare informatie de verleiding groot is om te eenzijdige strategieën toe te passen. Dit werkt vaak averechts. Jesse neemt ons mee in een integratieve benadering van crises waarin creatieve strategieën richting kunnen geven bij beslissingsdilemma’s en paradoxen.

Linda Kaput  
Linda is een senior consultant bij adviesbureau Jester. Als adviseur heeft zij veel ervaring met het begeleiden van publieke en private organisaties om op gestructureerde wijze na te denken over de toekomst. Ook geeft zij met enige regelmaat gastcolleges aan Nederlandse universiteiten. Samen met Linda gaan kijken we, in een interactieve sessie, naar de vraag hoe je strategisch en scenariogericht nadenkt over de toekomst. Vragen die hierbij aan bod komen zijn: welke onderwijsontwikkelingen zijn de afgelopen periode ontstaan? Hoe gaat u hiermee om? Welke ontwikkelingen zou u willen behouden en welke juist niet?

Praktische informatie

Data:

  • Bijeenkomst 1: 16 november 2021 (10.00 - 17.00 uur)
  • Bijeenkomst 2: 14 december 2021 (10.00 - 17.00 uur)
  • Bijeenkomst 3: 18 januari 2022 (10.00 - 17.00 uur)

Locatie: 

De locatie verschilt per bijeenkomst. U wordt per uitnodiging op de hoogte gebracht van de locatie.

Kosten:

Deelname aan het traject bedraagt €300,00 (excl. BTW)

Inschrijven:

Meld u aan via dit formulier

Meer informatie:

Wilt u meer informatie over dit traject? Neem dan contact met ons op via info@vo-academie.nl o.v.v. Leiderschap in tijden van crisis

 

Direct aanmelden