Wat heeft de coronacrisis met uw leiderschap gedaan? Hoe heeft u vorm gegeven aan de uitdagingen waar u mee te maken kreeg? En wat heeft deze periode uw school gebracht? Het leertraject 'Leiderschap na de crisis' is ontwikkeld voor schoolleiders die willen reflecteren op hun leiderschapsrol in en na de coronaperiode. Tijdens dit traject analyseert u samen met collega-schoolleiders de dilemma’s, gemaakte keuzes en successen, en denkt u na over de vraag hoe het onderwijs op uw school er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Dit leertraject bestaat uit drie bijeenkomsten waarin verschillende facetten van leidinggeven na de crisis centraal staan. De eerste bijeenkomt staat in het teken van de impact van een crisissituatie op u als leider. De tweede bijeenkomt gaat over leidinggeven aan nieuwe ontwikkelingen binnen de school. En in de derde bijeenkomt staat leiderschap met de blik op de toekomst centraal.
 

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor schoolleiders, zowel op middenmanagement als eindverantwoordelijk niveau. We nodigen u uit om samen met een collega deel te nemen. Dit is niet verplicht, maar maakt het traject extra waardevol; u kunt elkaar spiegelen, aanvullen en samen reflecteren op de situatie op uw school tijdens de afgelopen maanden. 

Wat levert deelname op?

Na deelname aan dit traject heeft u:

  • teruggeblikt op uw eigen handelen als schoolleider in tijden van crisis, met als doel betekenis te geven aan dit handelen door middel van reflectie;
  • de impact van de crisis op school geanalyseerd, vanuit vragen als: hoe was het contact tussen collega’s en leerlingen? Welke nieuwe behoeften leven er in de school? Welke onderwijsontwikkeling is er op gang gekomen? Hoe borgen we onze onderwijskwaliteit? En wat heeft de voorbije periode betekend?
  • naar aanleiding van de analyse en reflectie een plan voor de toekomst gemaakt.
     

Programma op hoofdlijnen

In dit leertraject komen diverse sprekers aan het woord die in interactieve workshops met u in gesprek gaan over onder andere dialoog, de kern van het leidinggeven en alternatieve vormen van leidinggeven. We geven tijdens de bijeenkomsten bovendien veel ruimte aan de gesprekken met elkaar en met de sessieleiders. De gesprekken worden professioneel begeleid voor voldoende diepgang en opbrengst.

Bijeenkomst 1
Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we in op de vraag hoe leiders omgaan met een crisis en welke impact de coronacrisis op u had. Daarbij reflecteert u op uw eigen gedragingen en uw leidinggevende rol. U gaat aan de slag met vragen als: Welke ontwikkeling heeft u als leider in de crisis doorgemaakt? Welke impact heeft deze periode op u als individu en als leider gehad? En, welke belangrijke overtuigingen zijn blijven staan en welke zijn gewijzigd? 

Bijeenkomst 2
Tijdens deze tweede bijeenkomst gaan we in op de vraag hoe u terugkijkt op ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie. Welke ontwikkelingen zijn tijdens de coronaperiode onder druk tot bloei gekomen? Hoe heeft u op uw school geanticipeerd op verschillende uitdagingen waar u mee te maken kreeg? En welke collega’s hebben u in uw leiderschap bijgestaan? Maar ook: Welke onderwijsvernieuwingen zijn in deze periode ontstaan en wat zegt dat over uw school?

Bijeenkomst 3
Tijdens deze derde bijeenkomst gaan we in op de vraag welke vernieuwingen, die tijdens de crisis zijn ontstaan, u wilt behouden en versterken. Welke onderwijsontwikkeling zijn afgelopen periode ontstaan? Wat is er fundamenteel anders, als u kijkt naar uw eigen overtuigingen als schoolleider en de kernwaarden van uw school? En kunnen we echt anders gaan denken over onderwijs? Tijdens deze bijeenkomst is er veel aandacht voor creativiteit, het nemen van professionele ruimte en ‘out of de box’-denken.

Praktische informatie

Data en locaties:

Bijeenkomst 1 
30 september 2020 (10.00 - 16.30 uur) 
De Baak, Noordwijk

Bijeenkomst 2
4 november 2020 (10.00 - 16.30 uur) 
Metaal Kathedraal, Utrecht

Bijeenkomst 3
2 december 2020 (10.00 - 16.30 uur) 
Radio Kootwijk

Kosten:
Deelname aan het gehele traject bedraagt €400,00 (excl. BTW).

Inschrijven:
Meld u aan via dit formulier. 

Meer informatie:
Weet u niet zeker of uw functie aansluit bij het deelnemersprofiel? Neem dan contact met ons op via info@vo-academie.nl o.v.v. Leiderschap na de crisis

Direct aanmelden