Dinsdag 18 april zijn we met Schoolleiders voor de Toekomst te gast op het Montessori College in Nijmegen. We gaan deze middag met elkaar in gesprek over peer tutoring: hoe kun je tutoring door medeleerlingen inzetten en organiseren op school? Aan wat voor grotere doelen draagt peer tutoring bij? En wat vraagt deze vorm van onderwijs van docenten en OOP? Tijdens het Leiderschapscafé is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over hoe peer tutoring vorm kan krijgen.

Over de sprekers

Docent Paul van Hemert, een aantal leerlingen van het Montessori College Nijmegen en Sander Bos van shs (studenten helpen scholieren) vertellen samen over hoe peer tutoring is opgezet op het Montessori College Nijmegen. De school maakte hierover dit filmpje voor leerlingen.

Renske Dijkstra van het Expertisepunt LOB zal aan de hand van onderzoek toelichten hoe scholen door LOB en peer tutoring een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. Ook reflecteren we samen met Berni Drop, rector-bestuurder van het Montessori College Nijmegen, op de vraag wat peer tutoring al dan niet kan betekenen voor andere vraagstukken in het vo, zoals kansen(on)gelijkheid.

We nodigen je van harte uit om langs te komen in Nijmegen. Neem zeker ook een aantal (bovenbouw)leerlingen mee naar dit leiderschapscafé. Meld je nu aan!

Voor wie?

We organiseren dit café voor alle team- en schoolleiders die willen werken aan het inzetten van peer tutoring binnen het onderwijs. We nodigen ook alle team- en schoolleiders uit één of twee bovenbouwleerlingen mee te nemen! Geef bij het aanmelden aan of en hoeveel leerlingen je meeneemt.

Waar en wanneer?

Dinsdag 18 april, van 16.00-19.30 uur bij het Montessori College in Nijmegen, inclusief maaltijd.

Opbrengsten

Centraal tijdens deze middag staat het ‘van en met elkaar leren’. Door de uitwisseling heb je na deze sessie ideeën voor een volgende stap in het inzetten van peer tutoring binnen jouw eigen schoolcontext.

Programma

15.30 uur: inloop met koffie en thee
16.00 uur: Expertisepunt LOB vertelt over het belang van peer tutoring in relatie tot loopbaanoriëntatie
16.30 uur: docent Paul van Hemert, een aantal leerlingen van het Montessori College Nijmegen en Sander van shs (studenten helpen scholieren) vertellen over de peer tutoring op het Montessori College Nijmegen
17.00 uur: pauze
17.15 uur: reflectie met Berni Drop over peer tutoring als mogelijke inzet voor het aanpakken van grotere vraagstukken
17.30 uur: verdieping via rondetafelgesprekken
18.00 uur: van praten naar doen: tijd voor concrete plannen!
18.30 uur: delen van de opbrengsten en inzichten
18.45 uur: gezamenlijke afsluiting met maaltijd

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden.

De Leiderschapscafés zijn een samenwerking tussen Schoolleiders voor de Toekomst en het programma Voortgezet Leren.

Direct aanmelden