Tijdens dit jaarlijkse NVS-NVL congres draait het om de kracht van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB): hoe kan je deze kracht uitdragen binnen de school en iedereen in de schoolorganisatie erbij betrekken, en hoe kan je LOB op een goede manier verankeren in het onderwijs? U krijgt hier handvatten en tools voor aangereikt. De uitgangspunten van de Kwaliteitsagenda LOB worden als basis genomen voor de invulling van deze dag.

Deze Kwaliteitsagenda LOB VO van de NVS-NVL, de VO-raad, LAKS en de VvSL helpt scholen invulling te geven aan LOB: van visie en beleid naar concrete activiteiten en systematische kwaliteitsbewaking.

Programma

Keynote sprekers zijn André Baars en Sjef Drummen. U kunt daarnaast deelnemen aan diverse infoshops en uitwisselings-/netwerksessies, waarbij u handvatten aangereikt krijgt op thema’s uit de Kwaliteitsagenda LOB. Tijdens de lunchpauze is er een informatiemarkt waarin een aantal commerciële partijen hun LOB-aanbod presenteert. Het congres wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Bekijk het tijdsschema.

Datum en tijden

Donderdag 14 februari 2019, van 10.00 tot 15.40 uur (inloop vanaf 9.30 uur, aansluitend borrel).

Locatie

Gooiland, Emmastraat 2, Hilversum

Voor wie

Het congres richt zich op decanen en loopbaanbegeleiders in het vo, vso en mbo; ook team-, afdelings- en schoolleiders zijn van harte uitgenodigd om te komen.

Kosten

  • De kosten voor NVS-NVL-leden zijn 159 euro p.p. Als u een introducé (mentor of teamleider) meeneemt, betaalt u tot aan de kerstvakantie 239 euro voor beiden.
  • De kosten voor niet-leden zijn 200 euro p.p. Als u een introducé (mentor of teamleider) meeneemt, bedraagt de gezamenlijke toegangsprijs tot aan de kerstvakantie 299 euro.
     

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier op nvs-nvl.nl.