Een masterclass over hoe je de socialiserende functie van de school vormgeeft vanuit het schoolbeleid en hoe je de kwaliteit hiervan meet. Daarnaast gaat de middag over de invloed van het schoolbeleid op de ‘sociale’ houdingen en gedragingen van leerlingen.

De socialiserende functie van de school staat volop in de belangstelling. Dat zien we op veel manieren terugkomen: in gesprekken en ontwikkelingen op scholen, in de belangstelling voor het plusdocument en de discussies in de maatschappij. Maar hoe geef je vorm aan de socialiserende functie vanuit je schoolbeleid? Hoe meet je de sociale kwaliteit van je school? En wat voor invloed kan het schoolbeleid hebben op de ‘sociale’ houdingen en gedragingen van leerlingen? Meld je hier aan voor deze masterclass en krijg antwoord op deze en meer vragen.

Het programma

15.30  uur  – 16.00 uur:  Inloop   
16.00 uur – 16.15  uur: Opening 
16.15 uur – 17.00 uur: Inhoudelijke lezing  dr. Manja Coopmans 
17.00  uur  – 17.30  uur: Praktijkvoorbeeld  Meten van de sociale kwaliteit
17.30  uur  – 18.15 uur:  Buffet   
18.15  uur  – 19.00 uur:  Panelgesprek     

De inhoud

Tijdens deze masterclass geeft dr.  Manja Coopmans  van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen  van de UvA een  inspirerende, inhoudelijke lezing over de sociale ontwikkeling van jongeren en de rol van onderwijs hierin. Ze bespreekt onder andere hoe houdingen, vaardigheden, gedragingen en kennis van jongeren over sociale en maatschappelijke onderwerpen samenhangen met kenmerken van de schoolcontext, de schoolcultuur en het onderwijsaanbod.  

Vervolgens  deelt het Mill Hill College zijn ervaringen over het meten van de sociale kwaliteit binnen de school aan de hand van een zelfevaluatie–instrument dat ontwikkeld is binnen de Academische Werkplaats van de Universiteit van Amsterdam.  Na een gezamenlijk buffet sluiten we de bijeenkomst af met een interactief debat. Ook is er ruimte om ervaringen vanuit de scholen met elkaar te delen. 

De kosten

De bijeenkomst is kosteloos. 

Aanmelden

Meld je vóór 24 oktober aan via deze aanmeldlink.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.