Vraag aan meerdere personen de definitie van eigenaarschap en de kans is groot dat allen een ander antwoord geven. Tijdens deze masterclass draait het geheel om dit thema. Wat is eigenaarschap? Welke rol heeft het in de verschillende lagen van de school? Hoe maakt u een leerling eigenaar van zijn of haar leerproces? En als u dit doet, wat voor invloed heeft dat op de rol van de docent? Ook kijken we naar hoe u als schoolleider of bestuurder meer ruimte aan het eigenaarschap van docenten kan geven en welke invloed dat weer heeft op uw rol.

Onder leiding van dagvoorzitter Benjamin van Wijngaarden van Schoolinfo start deze masterclass met een inspirerende, inhoudelijke lezing van Els van Osch van Zin in Onderwijs. Van Osch is al meer dan 40 jaar actief in het onderwijs en heeft daarbinnen vele functies vervuld: docent, schoolleider, directeur en adviseur. Samen met u diept van Osch het concept eigenaarschap uit en probeert ze uit te vinden wat eigenaarschap is. Daarnaast bekijkt zij met u hoe eigenaarschap zich verhoudt tot leiderschap.

De tweede spreker is Martie Slooter, tevens jarenlang actief in het onderwijs en auteur van o.a. ‘De zes rollen van de leraar’. Zij bekijkt met u wat er gebeurt wanneer leerlingen eigenaar worden van hun leerproces en welke invloed dat heeft op de klassituatie en het docentgedrag. Na een gezamenlijk buffet sluiten we de bijeenkomst af met een interactief (panel)debat met beide sprekers en een schoolleider.

Datum 

Donderdag 6 juni 2019 

Locatie

Theater Aan de Slinger, De Slinger 40, Houten

Programma

15.30 uur – 16.00 uur: Inloop 
16.00 uur – 16.45 uur: Inhoudelijke en theoretische lezing Els van Osch 
16.45 uur – 17.30 uur: Toegepaste lezing Martie Slooter
17.30 uur – 18.15 uur: Buffet 
18.15 uur – 19.00 uur: Panelgesprek

Voor wie

Bestuurders, schoolleiders (waaronder team- en afdelingsleiders)

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het online formulier

Vragen

Bij vragen kunt u terecht bij Tes Schmeink, projectmedewerker Voortgezet Leren, via tesschmeink@vo-raad.nl.

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond en hebben een vervolg gekregen in het programma Voortgezet Leren, leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit programma samen uit. Centraal staat eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie. Het programma verbindt en faciliteert op al die vlakken. Deze masterclass is onderdeel van dit programma.