Hoe beleeft de leerling de kwaliteit van het onderwijs? Hoe maak je deze beleving inzichtelijk? En hoe draagt dit inzicht bij aan de professionalisering van uw schoolorganisatie? Doe mee met deze masterclass en krijg antwoord op deze en meer vragen.

Datum en tijd

Dinsdag 24 september 2019, van 15.30 tot 19.00 uur

Locatie 

Theater aan de Slinger, Houten

Voor wie 

Schoolleiders, team- en afdelingsleiders, kwaliteitszorgmedewerkers en leraren

Programma

  • 15.30 uur – 16.00 uur: Inloop
  • 16.00 uur – 17.30 uur: Inhoudelijke en toegepaste lezingen
  • 17.30 uur – 18.15 uur: Buffet
  • 18.15 uur – 19.00 uur: Panelgesprek


Inhoud
Persoonsvorming, eigenaarschap en schooleigen doelen zijn wezenlijk onderdeel van het voortgezet onderwijs. Hoe een school op deze aspecten presteert, is moeilijk inzichtelijk te maken aan de hand van ‘harde feiten’ als examenresultaten en doorstroomcijfers. Zijn er aanvullende manieren waarop we de kwaliteit van het onderwijs inzichtelijk kunnen maken?

Tijdens deze masterclass maken we kennis met de onderzoeksmethode ‘customer journey’ (ook wel klantreizen genoemd). De beleving van de leerling staat centraal in deze methodiek. Hoe ervaart de leerling de kwaliteit van het onderwijs? Wat zijn essentiële momenten in de reis die de leerling aflegt?  En hoe bepaalt de beleving van de leerling op deze specifieke momenten zijn of haar gedrag en beslissingen? Deze inzichten kunnen worden benut om anders, actiever en specifieker te sturen op de eerder genoemde harde feiten. De inzichten kunnen bijdragen aan het professionaliseren van de schoolorganisatie en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op uw school.

Sprekers

  • Rutger van Hijum neemt ons mee in het concept customer journey. Dit concept is afkomstig uit de marketingwereld en wordt veel gebruikt in sectoren zoals de zorg. Het doel van de customer journey is om beter te begrijpen wat klanten ervaren en welke stappen ze doorlopen als ze een product willen kopen of een dienst afnemen. Als je dit weet, kun je de kwaliteit van het proces verbeteren. Wat kan het onderwijs leren van de ervaringen met dit concept in andere sectoren? Hoe richten we kwaliteitszorg in op basis van kwalitatieve verhalen van de ‘klant’, namelijk de leerling?
     
  • Er komen diverse experts en ervaringsdeskundigen die met praktijkvoorbeelden laten zien hoe zo’n onderzoek naar de customer journey eruitziet, welke stappen je kunt nemen in dit proces en hoe je deze methodiek kunt integreren en borgen in de kwaliteitszorg van uw school. Ook gaan we in op vragen als: Wat is het  effect op de werkvloer, voor docenten en voor kwaliteitszorgmedewerkers?  Wat doe je morgen anders? Hoe leer je om ‘van buiten naar binnen’ te denken?
     

Paneldebat
Na een gezamenlijk buffet sluiten we de bijeenkomst af met een interactief (panel)debat met de sprekers, docenten en een kwaliteitszorgmedewerker. Ook is er ruimte om ervaringen vanuit de scholen met elkaar te delen.

Aanmelden en kosten

Meld u aan via het online formulier. De masterclass is kosteloos.

Vragen

Heeft u vragen over deze masterclass? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.