Participatie van leerlingen en ouders. We vinden het allemaal belangrijk. We hebben vaak ook allerhande activiteiten georganiseerd. Maar die zijn veelal te gefragmenteerd, te vrijblijvend of staan te veel los van de dagelijkse praktijk. In deze masterclass van de VO-academie krijgt u inzicht hoe u de ouder- en leerlingparticipatie gedegen kunt opbouwen, welke route u daarvoor kunt volgen en welke handvatten u daarbij kunnen ondersteunen.

Hoe zorgt u voor structurele participatie van ouders en leerlingen? Zodat zij mee kunnen praten over het onderwijs in de school, over het aanbod dat we bieden? Hoe kunnen zij een rol spelen in de planvorming en legitimering daarvan? Ofwel, hoe kunnen we hen structureel laten participeren in de vorming en realisatie van de maatschappelijke opgave van de school? Tijdens deze masterclass staan we stil bij deze vragen en de bijbehorende antwoorden. U gaat ook aan de slag met de aangereikte handvatten en zet tijdens de sessie alvast een aantal belangrijke pragmatische stappen in het opzetten van een structurele participatie die u vervolgens zelf in uw eigen praktijk kunt toepassen.

Over de sprekers
Dr. Berit Lindemann is medeoprichter van Wisselwerkers, waarmee zij publieke organisaties begeleidt bij veranderingen gericht op publieke vraagstukken. In 2014 promoveerde zij aan de USBO op het proefschrift ‘Lost in Translation. How public professional services reconfigure professional practices’, over de vertaling van onderwijshervormingen naar professionele praktijken.

Noortje Schadenberg is teamleider op het Maaslandcollege. Zij heeft in haar eigen schoolomgeving de participatie van leerlingen structureel vormgegeven.

Tijdens deze masterclass delen Berit en Noortje hun ervaringen en praktische handvatten vanuit zowel actie-onderzoek als de schoolpraktijk.

Datum en tijd

Donderdag 21 maart van 15:00 tot 18:00 uur, met aansluitend diner-buffet.

Locatie

De locatie volgt zo spoedig mogelijk. 

Kosten

75 euro per deelnemer.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier van de VO-academie.


Zie voor meer ondersteuning rond dit thema de pagina's ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid op deze website.