Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten te realiseren die waardevol zijn voor hun leerlingen, voor henzelf en voor de school. Team- en afdelingsleiders kunnen hier een essentiële bijdrage aan leveren door middel van goed people management. Tijdens deze masterclass door Eva Knies leert u meer over people management en gaat u in gesprek over de vraag hoe people management kan bijdragen aan het realiseren van de onderwijskundige doelen.

De volgende thema’s krijgen aandacht in de masterclass:

  • De wijze waarop middenmanagers door middel van people management een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de strategische doelen van een school.
  • Het onderscheid tussen door de organisatie beoogd HRM-beleid, door schoolleiders geïmplementeerd HRM-beleid en door docenten gepercipieerd HRM-beleid.
  • De tweeledige rol van middenmanagers in het ondersteunen van docenten en opb’ers door: a. de implementatie van HRM-beleid en b. hun leiderschapschapsgedrag: de ondersteuning van medewerkers in relatie tot transformationeel en transactioneel leiderschap, onderwijskundig en gespreid leiderschap.
  • De wijze waarop middenmanagers en docenten betekenis toekennen aan HRM-praktijken.
  • Factoren die people management in praktijk bevorderen en belemmeren.


Over de spreker

Eva Knies is hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Universiteit Utrecht. Zij houdt zich bezig met HRM in de publieke sector, in het bijzonder het onderwijs en de zorg, en de rol van leidinggevenden op verschillende niveaus. Zij is al jaren betrokken bij HRM en people management in de VO-sector via de leergang Strategisch HRM, het ontwikkeltraject People Management, het onderzoek ‘De staat van strategisch personeelbebeleid (HRM) in het VO’ en de Spiegel Personeel & School.

De VO-academie en Eva Knies werken al vele jaren met succes samen. Zo speelt zij in zowel de leergang Strategisch HRM, als in de leergang Peoplemanagement een grote rol in het ontwerp en de uitvoering van het programma. Ook was Eva de auteur van het gelijknamige VO-academie Katern ‘Peoplemanagement’.
 

Praktische informatie

Datum: Donderdag 18 juni 2020 

Tijd: 15:00 - 18:00 uur, met aansluitend een diner-buffet. Inloop vanaf 14:30 uur.

Locatie: Verkadefabriek, Den Bosch

Kosten: 75 euro (excl. btw)

Inschrijven: Meld u aan via dit formulier

Direct aanmelden