Het project 'Versterking medezeggenschap' organiseert op 9 oktober opnieuw een masterclass ‘Samenspel bestuur en (G)MR’ voor bestuurders en (voorzitters van) medezeggenschapsraden.

Het doel van de masterclass is dat beide partijen meer begrip krijgen voor elkaars rol en positie in het beleidsvormingsproces en dat duidelijk wordt wat de representatieve rol is van de (G)MR ten opzichte van de achterban. Het gaat er uiteindelijk om dat bestuur en medezeggenschap er gezamenlijk aan kunnen bijdragen dat het draagvlak voor het overeengekomen beleid toeneemt en de implementatie ervan vergemakkelijkt. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) vormt hierbij het juridisch kader, maar in de praktijk gaat het niet alleen om de naleving van regels en procedures, maar vooral ook om gedrag en respect voor elkaars rol.

Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • korte uitleg over het juridisch kader van medezeggenschap;
  • de formele en de informele rol van de medezeggenschap in de beleidsvorming aan de hand van de PDCA-cyclus;
  • de verhouding tussen medezeggenschap en intern/extern toezicht;
  • de verhouding tussen medezeggenschap en achterban.
     

Datum en tijden

Woensdag 9 oktober 2019, van 13.30 tot 17.00 uur

Locatie

Kantoor AOb, St. Jacobsstraat 22, Utrecht

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar versterkingmedezeggenschap@gmail.com, met als onderwerp 'inschrijving masterclass' en vermelding van het aantal deelnemers en de naam van de school.