VO-academie organiseert een masterclass waarbij u kennismaakt met de methode van scenarioplanning. Veel verandert: van het tekort aan leraren tot de digitalisering van het onderwijs. Van meer diversiteit in de klas tot aandacht voor burgerschap. Deze veranderingen bieden kansen, maar zijn soms ook bedreigend. Zekerheden (bijvoorbeeld krimp) en onzekerheden (bijvoorbeeld tweedeling in de maatschappij) bestaan naast elkaar. Voor schoolbestuurders en eindverantwoordelijk schoolleiders kan het de uitdaging zijn grip te krijgen op deze veranderende omgeving. Deze masterclass helpt daarbij.

Hoe kunnen zij onzekerheden en uitdagingen meewegen in de langetermijnvisie voor hun schoolorganisatie? Een gestructureerd proces helpt scholen uitdagingen en onzekerheden een plek te geven in hun strategie. Scenarioplanning is daarbij een beproefd instrument om de veranderende omgeving in kaart te brengen. Door meerdere toekomsten te verkennen en verschillende opties af te wegen, bent u als schoolorganisatie beter voorbereid op wat komen gaat. 

Tijdens deze masterclass introduceren we de methode van scenarioplanning. We doorlopen de stappen van het scenarioproces op praktische wijze. Hierbij maken we gebruik van bestaande trendoverzichten en scenario’s voor het voortgezet onderwijs  De deelnemers leren hoe zij op basis van leren en innoveren de robuustheid van hun strategische koers kunnen vergroten en hoe zij hun huidige strategie kunnen toetsen. We hebben telkens aandacht voor hoe dit in de praktijk werkt en wat de overwegingen en voor- en nadelen zijn. Ook staan we stil bij hoe de deelnemers dit binnen hun eigen schoolorganisatie kunnen toepassen. De sprekers combineren hun ervaring vanuit de theorie en (onderwijs)praktijk.

Over de sprekers

Linda Kaput werkt sinds 2016 als senior consultant bij Jester Strategy. Jester is een strategieadviesbureau gespecialiseerd in scenarioplanning en strategieontwikkeling en actief in allerlei sectoren. Jester helpt organisaties zich voor te bereiden op de toekomst, waarbij scenarioplanning een belangrijk instrument is. In 2017 heeft Linda het leertraject ’Scenarioplanning’ gefaciliteerd voor de VO-raad. Daarnaast heeft zij scenariotrajecten geleid voor onder andere de Onderwijsraad en de Vereniging van Universiteiten. Linda heeft een achtergrond in internationale betrekkingen en economie en heeft vijf jaar ervaring als management consultant bij Ernst & Young. Daarnaast heeft Linda 1,5 jaar voor een tweetal NGO’s gewerkt op het gebied van gezondheidszorg en financieel onderwijs voor kinderen. Naast haar werk als adviseur geeft Linda regelmatig gastcolleges aan de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Delft. 

Mariet van Goch noemt zich een onderwijsnomade. Ze heeft bijna veertig jaar ervaring in het onderwijs in diverse rollen en verantwoordelijkheden. Ze werkt sinds 2014 bij de Unicoz Onderwijsgroep. Mariet is lid van de centrale directie van het Oranje Nassau College en directeur van de vestiging Parkdreef voor mavo-havo-atheneum-gymnasium. Daarnaast participeert Mariet in de themacommissie Onderwijs en Talentontwikkeling en het netwerk PO/VO van de VO-raad. Mariet heeft deelgenomen aan het leertraject ’Scenarioplanning’ dat in 2017 in het kader van Stap 2 door de VO-raad is georganiseerd.

Datum en tijd

De VO-academie verzorgt deze masterclass op woensdag 11 december van 15:00 tot 18:00 uur met aansluitend diner-buffet.

Locatie

Deze masterclass vindt plaats bij het ministerie van OCW in Den Haag.

Voor wie?

Eindverantwoordelijk schoolleiders en bestuurders. 

Aanmelding en kosten

U kunt zich aanmelden voor de masterclass via het online formulier. De kosten bedragen 75 euro.