Het project 'Versterking medezeggenschap' organiseert op 17 juni de masterclass ‘Schoolleiders en MR’ voor schoolleiders. Het doel van deze masterclass is dat schoolleiders meer inzicht krijgen hoe ze constructieve tegenspraak kunnen organiseren.

Van belang daarbij is dat schoolleider en MR de wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen en goed kunnen samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In de praktijk blijkt dat de rol van schoolleider cruciaal is in het medezeggenschapsproces en dat de school veel baat heeft bij een MR die als stevige tegenhanger van het bestuur optreedt en het beste uit zichzelf en de schoolorganisatie haalt.

Tijdens de masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen;
  • de afstemming van jaarplan en activiteitenplan;
  • het voorbereiden van de overlegvergadering;
  • het creëren van draagvlak;
  • de organisatie van een ouderraadpleging.
     

Datum en tijden

Maandag 17 juni 2019, van 13.30 tot 16.00 uur

Locatie

Kantoor AVS, Herenstraat 25, Utrecht 

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar versterkingmedezeggenschap@gmail.com, met als onderwerp 'inschrijving masterclass' en de vermelding van het aantal deelnemers en de naam van de school.