De brede vorming van leerlingen en de socialiserende functie van de school staan volop in de belangstelling. Denk hierbij aan gesprekken over brede vorming en ontwikkelingen op scholen die hierop aansluiten, de grote aandacht voor het plusdocument en de toename van maatschappelijke discussiess over dit thema. De masterclass 'Socialiserende functie van het Onderwijs' sluit aan bij deze ontwikkelingen.

Brede vorming

Het gaat scholen bij brede vorming om het vinden van een nieuwe balans tussen de kwalificerende en vormende functies van het onderwijs en hoe daar vorm aan te geven. De masterclass 'Socialiserende functie van het Onderwijs' op 16 april biedt vertegenwoordigers van scholen daarbij handvatten. Bijvoorbeeld hoe zij kunnen omgaan met gedragingen, vaardigheden en houdingen van leerlingen, in relatie tot sociale en maatschappelijke onderwerpen, die samenhangen met kenmerken van de schoolcultuur en het onderwijsaanbod.

De masterclass 'Socialiserende functie van het Onderwijs', onder leiding van dagvoorzitter Benjamin van Wijngaarden (Schoolinfo), begint met een inspirerende lezing van dr. Manja Coopmans van faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de sociale ontwikkeling van jongeren en de rol van onderwijs hierin.

Coopmans onderzoekt hoe houdingen, vaardigheden, gedragingen en kennis van jongeren over sociale en maatschappelijke onderwerpen samenhangen met kenmerken van de schoolcontext, de schoolcultuur en het onderwijsaanbod.

Na de lezing krijgen vertegenwoordigers van scholen de kans om hun ervaringen rondom het meten van de sociale kwaliteit binnen de school. Deze metingen gebeuren aan de hand van een zelfevaluatie instrument dat ontwikkeld is binnen de Academische Werkplaats van de Universiteit van Amsterdam.

Programma

15.30 uur – 16.00 uur Inloop  
16.00 uur – 16.45 uur Lezing dr. Manja Coopmans
16.45 uur – 17.30 uur Praktijkvoorbeeld instrument zelf-evaluatie ‘sociale kwaliteit’
17.30 uur – 18.15 uur Buffet  
18.15 uur – 19.00 uur Panelgesprek

Praktische informatie

Wanneer: dinsdag 16 april 2019
Tijd: 16.00 uur tot 19.00 uur
Waar: Theater Aan de Slinger in Houten
Voor wie: bestuurders en schoolleiders (waaronder team- en afdelingsleiders) 
Kosten: er worden geen kosten in rekening gebracht
Aanmelden: Masterclass Socialiserende functie van het onderwijs 16 april

Vervolg

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond. Wel krijgen ze een vervolg in een nieuw programma dat momenteel wordt opgestart. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit samen uit. In het programma staan eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie, centraal. Het programma verbindt en faciliteert op al die vlakken. De masterclasses zijn onderdeel van dit programma.