Op 11 februari organiseert Voion voor de regio’s van de subsidie ‘Regionale aanpak lerarentekort in het vo en mbo’ de masterclass ‘Zij-instroom en andere doelgroepen voor het onderwijs’. Deze masterclass biedt de nodige verdieping op de aanpak van het lerarentekort in de regio en is een vervolg op de kennisdelingsbijeenkomst van eind september. Tijdens de masterclass gaan de deelnemers interactief aan de slag met de klantreis van zij-instromers en andere doelgroepen in het onderwijs.

Deze klantreis begint op het moment dat potentiële kandidaten beginnen na te denken over een overstap naar het onderwijs. Op welke wijze organiseer je als regionale samenwerking deze klantreis? Wat is er voor nodig? Welke onderdelen moeten er zeker vooraf doordacht zijn en hoe zorg je uiteindelijk voor een goede matching en volwaardig opleidingstraject? Wat zijn de behoeften van kandidaten, scholen en samenwerkende bedrijven?

Datum en tijden

Dinsdag 11 februari 2020, van 9.00 tot 16.30 uur

Locatie

Centrale locatie in Nederland

Voor wie

Penvoerders, projectleiders en -uitvoerders van de RAL-aanvragen vo/mbo (subsidie Regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW), HRM'ers uit de RAL-regio's en lerarenopleiders. Ook projectleiders en -medewerkers van schoolbesturen in het vo en mbo die gebruik willen maken van de nieuwe subsidieregeling of aan willen sluiten bij de bestaande regio’s zijn welkom.

Programma

9.00 uur
Inloop met koffie en thee
9.30 uur
De klantreis van de zij-instromers

Marjolijn de Kroon, projectleider bij Utrecht Leert en De Rode Loper Den Haag, neemt u mee in de klantreis van de zij-instromer. Deze omvat: de oriëntatiefase, snuffelen binnen het onderwijs, het opleidingstraject en de daarbij behorende subsidiemogelijkheden, speeddaten en matching van kandidaat en school/vacature.      
 

11.30 uur
De match

Arend Jan Zwarteveen, hogeschool Windesheim en mede-ontwikkelaar cursus 'Zin in Lesgeven', vertelt over de opgedane ervaringen met zij-instromers in zijn traject en de samenwerking met het bedrijfsleven. Op welke wijze kunnen we mensen die de stap naar onderwijs overwegen ondersteunen in het keuzeproces voor het leraarschap?  

13.00 uur
Lunchpauze
13.30 uur
De hybride docent
Door: Marius Bilkes. Bilkes is door het traineeship ‘Eerst de Klas’ in aanraking gekomen met en gegrepen door het onderwijs. Tijdens (en na) dit traineeship heeft hij gewerkt als docent en zijn eerstegraads lesbevoegdheid gehaald. Samen met Kees van der Velden is Bilkes initiatiefnemer van het Expertisecentrum Hybride Docent. Een initiatief dat het combineren van lesgeven met werken buiten het onderwijs stimuleert. Daarnaast is hij betrokken bij een groot aantal projecten die te maken hebben met ‘werken in het onderwijs’.
15.45 uur
Evaluatie en afronding
16.00 uur
Netwerkborrel en mogelijkheid om met de regioadviseurs van Voion te sparren over de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekorten
16.30 uur
Einde

Aanmelden en kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich aanmelden via het formulier van Voion. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. 

Indien u onverhoopt toch niet kunt deelnemen, vraagt Voion u dit vóór 31 januari 2020 te mailen naar info@voion.nl. Indien u zich na 31 januari afmeldt, wordt een vergoeding (voor administratie, catering- en locatiekosten) van 35 euro in rekening gebracht.