Op 29 september organiseert het NRO een online matchmakingsbijeenkomst voor de subsidierondes van het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’. De matchmakingsbijeenkomst staat open voor geïnteresseerden in dit onderzoeksprogramma. Professionals werkzaam in het onderwijs worden expliciet uitgenodigd om hun kennis en vragen te delen.

Binnen het onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’ wordt onderzoek gedaan naar zes actuele onderwijsthema’s. Doel is om te komen tot meer kennis over deze thema’s, om daarmee de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid te verbeteren. Het NRO stelt subsidie beschikbaar om onderzoek te doen naar de zes thema’s. Deze subsidie kan worden aangevraagd door onderzoekers, een consortium van wetenschappers alleen of een consortium van wetenschappers en relevante praktijk- en/of beleidspartners, zoals schoolbesturen.

Tijdens de matchmakingsbijeenkomst kunnen onderzoekers en onderwijsprofessionals samen lopende initiatieven verkennen, alsook de mogelijkheden om samen te gaan werken. Zowel geïnteresseerden met concrete ideeën, als geïnteresseerden die nog aan het verkennen zijn of en hoe ze met hun expertise kunnen bijdragen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Tijdens de bijeenkomst kun je vragen stellen, ideeën voorleggen aan anderen en je netwerk vergroten. 

Kosten

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos, maar in verband met de voorbereiding moet je je wel aanmelden. 

Aanmelden

Je kunt aanmelden via het formulier van het NRO. Op basis van de antwoorden op het aanmeldformulier word je begin september ingedeeld in een groep en wordt het specifieke tijdstip van de bijeenkomst vastgesteld. In de week van 26 september ontvang je de link naar de matchmakingsbijeenkomst.

Direct aanmelden