Waar houden de beleidsadviseurs zich mee bezig en hoe wordt aan een dossier gewerkt? Hoe is de VO-raad nu precies georganiseerd en hoe werkt de vereniging in de praktijk? Hoe wordt de lobby in de praktijk vormgegeven? Maar ook: wie zijn mijn collega’s en wat zijn hun ervaringen?

Daarom organiseren wij, naar aanleiding van de positieve reacties in 2016, opnieuw een ‘Meet & Greet’ voor bestuurders op ons kantoor aan de Aidadreef. Deze vindt plaats op maandag 15 januari van 16.00 uur tot 19.00 uur. Wij laten u op deze middag zien wat er op het bureau gebeurt en hoe daar wordt gewerkt, omdat dit werk voor ons essentieel is en zich vaak onttrekt aan de zichtbaarheid.

Er zal een afwisselend programma zijn, met afsluitend een lichte maaltijd, waar u de medewerkers van het bureau van de VO-raad ontmoet en natuurlijk uw collega-bestuurders.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst en er is plaats voor 45 bestuurders. Als de bijeenkomst vol is, maar er veel belangstelling is, dan zal in het voorjaar nog een Meet & Greet voor bestuurders worden georganiseerd.