Tijdens de netwerkbijeenkomst (financieel) management, verantwoording en kwaliteitszorg worden deelnemers op de hoogte gebracht over onderwerpen zoals verantwoording, kwaliteitszorg, bestuurlijke samenwerking en het openbaar verantwoordingsplatform Venster Passend Onderwijs.

Op 28 november 2019 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) in Utrecht een landelijke netwerkbijeenkomst, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de laatste actualiteiten en informatie ontvangt over onderwerpen zoals verantwoording, kwaliteitszorg, bestuurlijke samenwerking en het openbaar verantwoordingsplatform Venster Passend Onderwijs.

Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de opbrengsten van verschillende ontwikkelgroepen van het SPO en ontvangt u verschillende ondersteunende middelen. De bijeenkomst wordt geleid door medewerkers van de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met de adviesbureaus Infinite financieel en B&T organisatieadvies.

Voorlopig programma

09.30 – 10.00 uur Inloop
10.00 – 10.10 uur Welkom en toelichting programma
10.10 – 12.30 uur Ochtendprogramma: Financiën Verantwoording, stapeling effecten (en de uitwerking op een dekkend aanbod), vereenvoudiging bekostiging in het po (inclusief consequenties vo) en residentiele leerlingen
12.30 – 13.00 uur Lunch
13.00 – 16.00 uur Middagprogramma: Bedrijfsvoering, kwaliteitszorg, Openbaar Verantwoordingsplatform Venster Passend Onderwijs en bestuurlijke samenwerking
16.00 uur Afsluiting bijeenkomst

Praktische informatie

Datum: 28 november 2019
Tijd: 10.00 uur tot 16.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur.
Locatie: Utrecht (locatie volgt)
Voor wie: Professionals betrokken bij bedrijfsvoering, kwaliteitszorg en verantwoording passend onderwijs (po/vo)
Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden: Via dit formulier