Rond onderwijs en digitalisering zijn een aantal bekende en minder bekende netwerken actief. Kennisnet brengt ze samen tijdens een online netwerkdag voor het po, vo en mbo.

Ieder netwerk presenteert tijdens deze dag minstens één onderhoudende sessie, waar u bij kunt aansluiten. Alles sessies richten zich op samenwerking rondom digitalisering in het onderwijs. U kunt laagdrempelig kennismaken met de bestaande en nieuwe netwerken en hoort de laatste stand van zaken van ieder netwerk, waar het netwerk voor bedoeld is en wat u eraan kunt hebben. Ook kunt u meepraten over de diverse thema’s en ideeën uitwisselen. 

Het programma wordt nu samengesteld en verder uitgebreid. Op het programma staan in ieder geval sessies van de onderstaande netwerken. Lees meer over het al bekende programma op de website van Kennisnet. 

  • Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)
  • Klankbordgroep ‘Waarden en digitalisering’ 
  • FORA: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur 
  • Gebruikersgroep Veilig Internet
  • Netwerk Bovenschoolse ict-coördinatoren (BIC) 
  • Netwerk rond leermiddelen
  • Platform Wikiwijs (open leermateriaal)
  • Werkgroep 'Regie op leermiddelen'


Datum en tijden

Vrijdag 10 september 2021, van 9.00 tot 14.00 uur 

Locatie

Online 

Voor wie? 

De dag is interessant voor bestuurders en schoolleiders, ict-verantwoordelijken, beleidsadviseurs en geïnteresseerde leraren in het po, vo en mbo.

Kosten

Geen

Aanmelden 

Direct aanmelden