Dit festival draait om ontmoeting en kennisdeling tussen onderzoekers, beleidsmakers en praktijkexperts uit het onderwijs. Bezoekers kunnen deelnemen aan lezingen, expedities en ateliers en gaan met elkaar in gesprek over actuele thema's.

Tijdens deze editie zal ook de Strategische Kennisagenda van OCW worden gepresenteerd, die een beeld geeft van de kennisvragen die op de middellange termijn spelen bij het ministerie. Hierbij staan de thema’s digitalisering, sturing & stelsel, internationalisering, kwaliteit en gelijke kansen centraal.

Binnenkort volgt meer informatie over het programma op Rijksoverheid.nl. Zie voor een impressie ook het beeldverslag van het OCW Kennisfestival 2018.

Datum en tijden

Donderdag 21 maart 2019, van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie

Ministerie van OCW, Rijnstraat 50, Den Haag. Het OCW Kennisfestival is op 15e verdieping van de Hoftoren.

Voor wie

Geinteresseerden van ministeries, scholen, universiteiten, hogescholen, adviesraden, onderzoeksinstituten en kennisinstellingen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het formulier van OCW.