Deze conferentie van Stichting School & Veiligheid is dé plek voor inspiratie en uitwisseling van praktijkervaringen rondom onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust (g)een rol speelt.

Hoe benadert u uw leerlingen?  Hebben jongens en meiden een andere aanpak nodig of juist niet? Deelnemers wordt nadrukkelijk verzocht hun visie te delen.

De dag bevat prikkelend theater van MATROSE, een panelgesprek met leerlingen onder begeleiding van dagvoorzitter Jan Jaap Hubeek, praktische workshops en een keynote van prof. dr. Mieke van Houtte. Ontmoet onderwijsprofessionals (po, vo, mbo) die zich net als u inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat, en laat u inspireren. Lees meer over het programma.

De aanbevelingen die uit deze conferentie voortkomen worden aangeboden aan minister van OCW Van Engelshoven.

Datum en tijd

Woensdag 14 oktober 2020, van 9.30 tot 16.15 uur

Locatie

Jaarbeurs (Media Plaza), Jaarbeursplein, Utrecht

Voor wie?

Het programma van de conferentie is opgezet voor onderwijsprofessionals in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook opleiders en studenten van pabo’s en lerarenopleidingen zijn van harte welkom. 

Kosten

Aan de deelname van Genderwijs zijn geen kosten verbonden. Wel wordt een no show fee van 75 euro gehanteerd. Stichting School & Veiligheid volgt de maatregelen van de overheid rondom het coronavirus. Als de conferentie niet kan doorgaan, zijn er geen annuleringskosten voor u.
 

Aanmelden

Direct aanmelden