Houd je je bezig met informatiebeveiliging en privacy op jouw school of in het schoolbestuur (po/vo)? Dan ken je vast het 'Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo'. Of misschien ben je (net) lid. Is het netwerk nieuw voor je, dan nodigen we je van harte uit voor deze online kennismakingsbijeenkomst. Hier leer je vakgenoten kennen en ervaar je wat het Netwerk IBP voor je kan betekenen.

Alle schoolbesturen, van groot tot klein, hebben baat bij toegang tot kennis en hulpmiddelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Om alle ervaringen, informatie, kennis en documenten makkelijker uit te wisselen, is in maart 2021 het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo opgericht. Meer dan 700 IBP’ers hebben zich al bij het netwerk aangesloten. Wat doet het netwerk precies en hoe is het georganiseerd? Deze en meer vragen beantwoorden we tijdens deze kennismakingsbijeenkomst.

Datum en tijd

Maandag 10 oktober 2022, van 15.00 tot 16.00 uur

Locatie

Online, MS-teams

Voor wie

Iedereen die zich bezighoudt met IBP in het primair en voorgezet onderwijs, zoals:

 • beleidsmedewerkers, informatiemanagers en ict-coördinatoren;
 • functionarissen voor gegevensbescherming en privacy officers;
 • etc.
   

De bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden van het netwerk.

Programma

In deze bijeenkomst wordt je in één uur bijgepraat over:

 • ontstaan en organisatie van het netwerk;
 • de regiegroep van het netwerk;
 • activiteiten en werkgroepen;
 • wat kan het netwerk voor je betekenen?;
 • hoe kan je zelf een bijdrage leveren aan de uitwisseling van kennis en ervaringen?
   

Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden

Meld je aan voor de bijeenkomst over het Netwerk IBP po/vo.

 

Over het netwerk IPB

Het Netwerk IBP is voor iedereen die zich bezighoudt met IBP. De ruim 700 deelnemers krijgen toegang tot een online forum en documentenbibliotheek (met onder andere DPIA’s op de leerlingadministratiesystemen).

Bijeenkomsten en werkgroepen

Het netwerk komt 3 á 4 keer per jaar samen op netwerkbijeenkomsten en praat dan over actuele onderwerpen rond beveiliging en privacy. Er zijn enkele groepen waarin leden samenwerken aan een IBP-vraagstuk(ken). Op dit moment zijn dat:

 • klankbordgroep IBP po/vo;
 • werkgroep bewaartermijnen;
 • rondetafelgesprek informatiebeveiliging en cybersecurity.
   

Organisatie

Het netwerk is van de schoolbesturen zelf en wordt ondersteund door Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad.  Een regiegroep (vertegenwoordigers van schoolbesturen) geeft richting aan de activiteiten.

Meer informatie over het netwerk is te vinden op de website van Kennisnet. Hier kan je je ook aanmelden voor het netwerk.