Tijdens deze online conferentie doet u nieuwe inzichten op over passend onderwijs en leert u van en met collega’s uit het hele land.

Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voortkomt uit de evaluatie passend onderwijs. In deze ambitie zit een duidelijke opdracht voor de onderwijsprofessionals: zij moeten steeds beter in staat zijn om de benodigde ondersteuning te bieden voor de leerlingen in de school. In deze gedachte zit ook de route richting inclusiever onderwijs opgesloten. Is dat onze stip op de horizon?

Zijn we op weg naar inclusie? Wat betekent het begrip inclusie voor jou? En wat betekent het in je rol als begeleider? Welke positie neem je in? De rol van de begeleider in de school wordt steeds crucialer. Dit vraagt om versterking van de ondersteuningsstructuur in de school.

Programma

Tijdens de conferentie delen we ervaringsverhalen vanuit het po, vo en het mbo, doet u nieuwe inzichten op en leert u van en met collega’s uit het hele land. Myrthe Meurders is onze dagvoorzitter en moderator. Zij leidt ons door de ochtend en gaat in gesprek met de sprekers over drie centrale thema’s:

1. Passende ondersteuning in de klas • door Jaap Versfelt
2. Leerling en ouder als gelijkwaardig partner • door Peter de Vries
3. Samenwerking onderwijs – jeugdhulp/zorg • door Wouter Hart

Op maandag 8 maart en dinsdag 9 maart ontvangt u op verschillende momenten inspirerende filmpjes van onze sprekers, links naar blogs en/of essays over de drie thema’s om warm te lopen en om u voor te bereiden op deze conferentie. Deze informatie vormt het startpunt voor de verdieping die u tijdens de conferentie krijgt over het thema naar keuze. Actieve werkvormen staan centraal tijdens de verdiepingssessies waarmee we met elkaar gedurende een uur de diepte in gaan. De spreker van het thema intervenieert tijdens deze sessie en zal de groep een stap verder brengen door het geven van nieuwe en concrete impulsen.

De livestream en de verdiepingssessies vinden plaats op woensdag 10 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur.

Doelgroep

Begeleiders en ondersteuners in het onderwijs (ib’ers, ambulant begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, SLB’ers, teamleiders, schoolleiders).

Kosten

De kosten voor deelname aan de online conferentie bedragen 75 euro.

Meer informatie

Op de website van Steunpunt Passend Onderwijs vindt u meer informatie over deze conferentie, maar ook over andere (online) bijeenkomsten en webinars.

Deze conferentie wordt gezamenlijk georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs, de LBBO en de NVS-NVL.

Direct aanmelden