Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn middelen beschikbaar die scholen kunnen inzetten voor het anders organiseren van onderwijs. Hoe zorg je er als schoolleider of bestuurder voor dat veranderplannen en interventies vertrekken vanuit de schooleigen visie en tot duurzame verbetering leiden? Hoe bepaal je welke onderwijsprofessionals je daar voor nodig hebt en hoe zet je die duurzaam in? Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens de masterclass Anders organiseren. Een duurzame blik op (startende) onderwijsprofessionals.

Lector Kristin Vanlommel biedt theoretische kaders rond evidence-informed veranderen, innovatief vermogen en beleidsvoerend vermogen. Deze kaders worden vertaald naar de Zeeuwse praktijk: Jaco Klink, Hoofd HR en programmamanager van de RAP in Zeeland, gaat praktijkvoorbeelden delen. Deelnemers gaan vervolgens samen én met de sprekers aan de slag met concrete vraagstukken, en wisselen eigen voorbeelden uit. Vragen en inzichten komen aan het einde van de sessie weer samen. 
 

Wat levert deelname op? 

Aan de hand van de theoretische kaders en de voorbeelden rond evidence-informed veranderen en beleidsvoerend vermogen, krijgt u inzicht in de kansen die het Nationaal Programma Onderwijs biedt voor het duurzaam inzetten van (startende) onderwijsprofessionals in uw organisatie en in de regio. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt om te werken aan het innovatief vermogen van uw organisatie en uw eigen rol daarin.
 

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor schoolleiders uit het middenmanagement, eindverantwoordelijk schoolleiders en bestuurders. De masterclass vindt plaats in De week van de Starter. Beginnend schoolleiders en beginnend bestuurders worden daarom specifiek uitgenodigd deel te nemen.
 

Over de sprekers

Kristin Vanlommel is lector ‘Organiseren van verandering in onderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht. Ze onderzoekt hoe we veranderingen meer evidence-informed en duurzaam kunnen organiseren, wat dit vraagt van de organisatie, het schoolbeleid en het team van professionals. Jaco Klink is Hoofd HR van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. Daarnaast is hij één van de programmamanagers van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) in Zeeland, waar de aanpak het hele onderwijsveld – van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs – betreft.
 

Praktische informatie

Datum en tijd:  Woensdag 10 november 2021 (15.00 - 17.00 uur) 
Locatie: Online, via Zoom 
Kosten: €50,- excl. BTW
Aanmelden:  Meld u aan voor de Masterclass
Direct aanmelden