Let op! Deze masterclass is in verband met de coronamaatregelen gewijzigd naar een online masterclass

In het samenspel tussen bestuur en intern toezicht neemt de kwaliteit van onderwijs een steeds belangrijkere plek in. Hoe zorgt u ervoor dat het gesprek over onderwijskwaliteit de juiste focus krijgt? Welke indicatoren kunt u gebruiken om verantwoording te geven over onderwijskwaliteit in brede zin? En, hoe zorgt u voor goede afstemming tussen het gesprek met de RvT en dat met de organisatie? Op basis van concrete voorbeelden gaat Hartger Wassink met u aan de slag om meer houvast te krijgen.

Over de masterclass

Het gesprek over de maatschappelijke opdracht van de instelling is niet eenvoudig. Voor het vervullen van die maatschappelijke opdracht werken besturen samen in een steeds hechter en gevarieerder netwerk van organisaties en (lokale) overheden. Dat brengt onzekerheden en bepaalde risico’s met zich mee, die onvermijdelijk onderwerp van gesprek zijn tussen bestuur en intern toezicht. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij, mede naar aanleiding van recente incidenten, dat raden van toezicht zich meer in detail op de hoogte stellen van de kwaliteit van het onderwijs van scholen. Dit leidt op z’n minst tot een zoektocht in het samenspel, en in sommige gevallen zelfs tot spraakverwarring. Want hoe kunt u als bestuurder tegelijkertijd het accent leggen op de basiskwaliteit, én aandacht geven aan de ‘eigen kwaliteit'? Hoe verantwoordt u zich over die beide aspecten? Ze lijken tegengesteld, en de kunst is om ze als aanvullend aan elkaar te zien. De sleutel is om het gesprek met de raad van toezicht over de verantwoording als dialoog te voeren. Een zorgvuldige dialoog vraagt een goede voorbereiding en helderheid over rollen. 

Wat levert het op?

In deze masterclass gaan we daarmee aan de slag. We verbinden theorie met praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden worden de aanknopingspunten duidelijk om het gesprek met de raad van toezicht de goede focus te geven. Om op grond daarvan gezamenlijk een duidelijke verantwoording naar de maatschappelijke omgeving te kunnen geven, ieder vanuit de juiste rol.

Over de spreker

Hartger Wassink is zelfstandig adviseur, onderzoeker en publicist. Hij is opgeleid als organisatiepsycholoog, promoveerde op een onderzoek naar leidinggeven in het voortgezet onderwijs en adviseert sinds 15 jaar bestuurders en toezichthouders in het onderwijs bij hun onderlinge samenwerking. Hij is docent bij verschillende managementopleidingen. Hij schreef diverse boeken en artikelen over leiderschap en onderwijsbestuur en is columnist van VO Magazine. Hij is voorzitter van het bestuur van Govern for Impact, een internationale organisatie die zich inzet voor meer integer en effectief bestuur en toezicht.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 24 juni 2020

Tijd: 15:00 - 17:00 uur 

Locatie: Online, via Zoom 

Kosten: Gratis 

Inschrijven: Meld u aan via dit formulier

Direct aanmelden