Let op! Deze masterclass is gewijzigd naar een online masterclass

Doelgroep: deelname in tweetallen met voorkeur bestuurder-schoolleider combinatie.

Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op de toekomst. Een actueel curriculum moet bijdragen aan de doorstroming van basis- naar voortgezet en vervolgonderwijs, de samenhang tussen vakken en een minder overladen programma. Maar hoe organiseert u dat binnen je eigen onderwijsinstelling? En welke rol heeft u daar als schoolleider of bestuurder in?

Over de masterclass

Deze masterclass biedt praktische handreikingen voor u als bestuurder of schoolleider om succesvol stappen te zetten naar een herzien curriculum. Er wordt een koppeling gemaakt met de situatie op uw eigen school, met een focus op waar het bestaande programma versterkt kan worden. Daarbij komen vragen als ‘hoe stimuleert u uw team om met curriculumherziening aan de slag te gaan?’ en ‘waar kunt u zelf mee starten?’ aan bod.

Het gaat om maatwerk, passend bij het organisatiemodel van de school. Deelname aan deze masterclass zal dus geen blauwdruk opleveren voor het invoeren van een curriculumherziening passend voor elke school.
Sanne Tromp en Elvira Folmer zullen met u in gesprek gaan over de belangrijkste aspecten die een rol spelen als een onderwijscurriculum wordt herzien. Zoals altijd gaat het om de combinatie van organisatieontwikkeling, professionalisering en inhoudelijke (curriculum) ontwikkeling.  Jasper ’t Hart zal u vervolgens meenemen in de aanpak die zij bij Openbaar Onderwijs Groningen hebben gekozen om een leerlijn digitale geletterdheid op te zetten. Hij laat zien welke keuzen op bestuurlijk niveau zijn gemaakt en hoe de uitwerking op school en per school heeft uitgepakt.
Tot slot zullen we met elkaar bespreken welke concrete stappen binnen de eigen school genomen kunnen worden en wat geleerd kan worden van andere voorbeelden.

Wat levert het op?

Praktische handvatten om direct op uw school met het proces van curriculumherziening aan de slag te gaan;
Een helder startpunt en concrete eerste stappen zijn gedefinieerd;
Mogelijke oplossingen voor vraagstukken als: Hoe krijg ik mensen mee? En als dit gaat lukken, wat betekent dit dan voor de rest van de organisatie?
Inzicht in hoe een pilot breder uitgerold kan worden in uw organisatie.
In deze masterclass staat niet de inhoud van curriculum.nu centraal. Het gaat echt over hoe u als schoolleiders en bestuurders vorm kunt geven aan curriculumherziening, ongeacht het thema. 
 

Over de sprekers

Sanne Tromp is directeur Innovatie bij de SLO en Elvira Folmer is themacoördinator landelijke curriculumherziening bij SLO. Jasper ’t Hart is manager onderwijs en kwaliteit en projectleider digitale vaardigheden bij O2G2.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 17 september

Tijd: 15:00 tot uiterlijk 17:00 uur 

Locatie: Online, via Zoom 

Kosten: Gratis 

Inschrijven: Doelgroep: in tweetallen aanmelden met voorkeur bestuurder-schoolleider combinatie

Meld u aan via dit formulier

Direct aanmelden