Het is en blijft belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst. Een actueel onderwijsprogramma (ook wel curriculum) moet bijdragen aan een goede doorstroming van basis- naar voortgezet en vervolgonderwijs, de samenhang tussen vakken en een minder overladen programma. Maar hoe organiseert u dat binnen uw eigen onderwijsinstelling? En welke rol heeft u daar als schoolleider of bestuurder in?

Doelgroep: per school/ bestuur in tweetallen aanmelden met voorkeur bestuurder-schoolleider combinatie

Over de masterclass 

Deze masterclass biedt praktische handreikingen om direct op school met het proces van het herzien van het onderwijsprogramma aan de slag te gaan. Denk daarbij aan vragen als: Waar begin ik mee, wat is mijn rol en hoe stimuleer ik mijn team om er zelf mee aan de slag te gaan, welke ruimte is voor schooleider en voor het team?

We gaan in gesprek over wat het voor u als bestuurder of schoolleider betekent om succesvol stappen te zetten om het onderwijsprogramma te herzien. Daarbij wordt een aansluiting gemaakt bij de situatie op uw eigen school en zal de aandacht liggen bij waar het bestaande onderwijsprogramma versterkt kan worden. Het gaat om maatwerk, passend bij het organisatiemodel van de school. 
Elvira Folmer en Geesje van Slochteren (SLO) zullen met u in gesprek gaan over de belangrijkste aspecten die een rol spelen als een onderwijscurriculum wordt herzien. Zoals aspecten van organisatieontwikkeling, professionalisering en curriculumherziening.  Jasper ’t Hart zal u vervolgens meenemen in de aanpak die bij Openbaar Onderwijs Groningen is gekozen om een leerlijn digitale geletterdheid op te zetten. Jasper laat zien welke keuzen op bestuurlijk niveau zijn gemaakt en hoe de uitwerking op school en per school heeft uitgepakt.

In het derde onderdeel van deze masterclass bespreken we met elkaar – in kleinere kring - welke concrete stappen binnen de eigen school genomen kunnen worden. 

Wat levert deelname op? 

Na deelname heeft u:

  • Helder welke stappen als eerste genomen kunnen worden om het onderwijsprogramma te herzien;
  • mogelijkheden verkend om mensen in beweging te krijgen en wat dit betekent voor de rest van de schoolorganisatie.
  • Deze masterclass gaat niet over de inhoud van de landelijke curriculumherziening. Centraal staat hoe u als schoolleider of bestuurder vorm kunt geven aan een herziening van het curriculum op school, ongeacht of met één thema wordt gestart of met een integrale herziening.
     

Over de sprekers

Geesje van Slochteren is bij de SLO projectleider van het project Curriculumontwikkeling op school.
Elvira Folmer is themacoördinator landelijke curriculumherziening bij de SLO. Jasper ’t Hart is manager onderwijs en kwaliteit en projectleider digitale vaardigheden bij Openbaar Onderwijs Groningen.  

Praktische informatie

Datum: Donderdag 17 september

Tijd: 15:00 tot uiterlijk 17:00 uur 

Locatie: Online, via Zoom 

Kosten: Gratis 

Inschrijven: Meld u aan via dit formulier

Doelgroep: per school/ bestuur in tweetallen aanmelden met voorkeur bestuurder-schoolleider combinatie

Direct aanmelden