Vanuit de ambities van sterk beroepsonderwijs werken vmbo- en mbo-scholen samen aan doorlopende leerlijnen, de nieuwe leerweg en sterk techniekonderwijs. Deze samenwerkingen worden veelvuldig aangegaan en leveren mooie resultaten op. Tegelijkertijd blijkt samenwerking vaak een lastig proces. Samenwerkingspartners hebben hun eigen ambities en belangen. Samenwerking vergt dat halen en brengen voor elke partner voldoende in balans is. En de focus kan zo op de inhoud van samenwerking liggen, dat wordt vergeten om aandacht te besteden aan het proces en de organisatie van de samenwerking. Samenwerking is daardoor nooit af. Tijdens deze online masterclass krijgt u concrete handvatten voor een effectieve samenwerking.

Over de masterclass

Tijdens deze masterclass licht Esther Klaster allereerst een model toe dat ingezet kan worden om de kans op een succesvolle regionale samenwerking vmbo-mbo te vergroten. Dit model biedt taal en houvast. Daarna volgt een praktijkvoorbeeld in de vorm van een duo-interview met een bestuurder en schoolleider uit het voortgezet onderwijs. Daarbij komen zowel de bestuurlijke samenwerkingsvraagstukken als de vraagstukken van een schoolleider aan bod. In samenwerking is het namelijk erg belangrijk dat de verschillende lagen binnen een organisatie hetzelfde voor ogen hebben en van daaruit hun samenwerkingspartner tegemoet treden. Tijdens het duo-interview wordt zichtbaar dat er binnen een organisatie vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk gekeken kan worden. Tot slot gaan de deelnemers uiteen in kleine groepen. U neemt dan aan de hand van een reflectie-instrument concrete samenwerkingsvraagstukken van deelnemers onder de loep.  

Wat levert deelname op?

Het samenwerkingsmodel en het bijbehorende reflectie-instrument helpen u om individueel of met samenwerkingspartners te reflecteren op de samenwerking, te bepalen of extra aandacht of interventies nodig zijn en afspraken te maken over het ‘hoe nu verder’. Partners die aan het begin van een nieuwe samenwerking vmbo-mbo staan, kunnen dit gedachtegoed gebruiken voor een efficiënte en effectieve start van de samenwerking. Tijdens de masterclass doet u daar als deelnemer een eerste ervaring mee op.  

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs die op zoek zijn naar concrete handvatten voor een effectieve samenwerking tussen het vmbo en mbo. 

Over de spreker

Esther Klaster promoveerde aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar regionale samenwerking in het onderwijs- en arbeidsmarktdomein. Als adviseur bij organisatieadviesbureau Common Eye - een bureau gespecialiseerd in samenwerken - begeleidt, traint en onderzoekt zij samenwerkingsverbanden en netwerken in het brede onderwijsveld van po, vo en wo.

Praktische informatie

Datum en tijd: Donderdag 20 mei 2021, van 15:00 - 17:00 uur (inclusief pauze)  

Locatie: Online (Zoom)

Kosten: €50,- excl. BTW

AanmeldenMeld u nu aan via dit formulier

Direct aanmelden