Goed onderwijs is en blijft de kerntaak van scholen. Toch beoordelen steeds meer ouders scholen op méér dan alleen goed onderwijs. De nabijheid van een school blijkt bijvoorbeeld niet meer voldoende bij het maken van de uiteindelijke keuze. In deze masterclass leert u hoe uw school zich kan profileren en positioneren met een onderscheidend programma én een relevante belofte, waarbij de neuzen naar dezelfde kant op wijzen.

Over de masterclass

Leerlingen, ouders én medewerkers hebben behoefte aan relevantie en onderscheid. Waar ligt de focus en waarom zou ik voor deze school kiezen? Waar staat de school voor? Wat is het profiel van de school? Scholen hebben in toenemende mate de ruimte om inhoud en vorm te geven aan hun autonomie en wat hen bijzonder maakt. Voor bestuurders en schoolleiders de uitdaging dus om een toekomstbestendig perspectief te bieden dat door alle partijen gewaardeerd wordt.  

Tijdens deze online masterclass neemt Ward van Hoeckel u mee in het positioneringsproces. Hij gebruikt daarbij beproefde modellen en praktijkvoorbeelden van verschillende scholen. Ook gaat hij in op de motivatie van medewerkers en communicatie met doelgroepen. Daarbij is aandacht voor toekomsttrends, de jeugd, hun belevingswereld en verwachting die leerlingen van school hebben. De masterclass is interactief met ruimte voor actualiteit, vragen en opdrachten.

Wat levert deelname op?

Tijdens deze masterclass leert u om van buiten naar binnen te kijken; u kijkt door de ogen van de doelgroep. Wat vinden leerlingen én ouders belangrijk? Wat is de toegevoegde waarde van uw school? Waarin is uw school anders dan andere scholen in de regio? Na het bijwonen van deze masterclass:  

 • heeft u een helder beeld van het positionerings- en profileringsproces.  
 • begrijpt u de context en kunt met uw team aan de slag om het programma en de belofte van uw school beter voor het voetlicht te brengen.  
 • weet u wat nodig is om draagvlak bij personeel en andere belanghebbenden te creëren.  
 • heeft u een inkijkje in maatschappelijk relevante thema’s gekregen.

 

Voor wie?

Deze masterclass is bedoeld voor schoolleiders en bestuurders die op zoek zijn naar een heldere en onderscheidende beeldvorming en belofte. Als onderstaande situaties herkenbaar zijn, is deze masterclass iets voor u: 

 • Hoe gaan we als school om met leerlingendaling?  
 • Is ons huidige imago wel duidelijk en relevant genoeg?  
 • Durven we samenwerking met andere scholen aan te gaan en hoe geven we dat dan vorm? 
 • Hoe gaan we in onze positionering om met onze huidige waarden?  
 • Kunnen we digitaal onderwijs (en de recente ervaringen daarmee) blijven gebruiken in de toekomst? 
 • Hoe vinden, als onderdeel van een overkoepelende onderwijsorganisatie, aansluiting bij onze eigen identiteit? 
 • Op welke wijze kan het schoolgebouw- en terrein bijdragen aan de profilering van onze school? 

 

Over de spreker

Ward van Hoeckel is eigenaar van Award Communications, een bureau voor communicatie en creatieve strategie. Met zijn team is hij gespecialiseerd in positioneringsvraagstukken binnen het onderwijs. Herpositionering, werving en beeldvorming behoren tot de belangrijkste aandachtsgebieden.

Deelnemen?

Het aantal deelnemers voor deze masterclass is beperkt. Om in vertrouwen met elkaar te kunnen spreken houden we bij inschrijving rekening met de samenstelling van de deelnemers (spreiding in de regio). Aanmelden kunt u via deze link doen. Wij vragen u om kort uw eigen situatie/problematiek te beschrijven op het deelnameformulier. Op die manier kunnen we de inhoud van de masterclass zoveel mogelijk afstemmen op de situatie van de deelnemers.

Praktische informatie

Datum en tijd: Donderdag 15 april 2021, van 15:00 - 17:00 uur (inclusief pauze)  

Locatie: Online (Zoom)

Kosten: €50,- excl. BTW

Aanmelden: Deze bijeenkomst zit vol.  U kunt zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen.