Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft de themabijeenkomst die op 17 april was gepland, in een nieuw en online jasje gestoken. Wees welkom op vrijdag 5 juni om deel te nemen en kennis op te doen en uit te wisselen rond dit actuele thema.

Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op welke manier komen partnerschappen tot een gezamenlijk en samenhangend opleidingsprogramma? Wat verstaan partnerschappen onder die gezamenlijkheid, waar ligt de verantwoordelijkheid en wat zijn de ambities? Hoe werk je vanuit de visie toe naar een gezamenlijk ontwerp en op welke manier zijn de verschillende partners betrokken bij de uitvoering van het programma?

Deze vragen staan centraal bij de eerste van een serie (online!) themabijeenkomsten in 2020 die dit jaar door een partnerschap worden gehost. Dit partnerschap heeft ervaring met het thema dat centraal staat en levert vanuit die invalshoek een bijdrage aan het programma. Partnerschap NOD Haaglanden (vo) is op 5 juni onze host, vanwege de stappen die zij de afgelopen jaren hebben gezet op een gezamenlijk curriculum met de verschillende scholen en lerarenopleidingen. Ook Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (po) en de Gelderse samenwerking tussen mbo-instellingen en de HAN leveren een bijdrage aan de bijeenkomst.

Programma

  • 13.00 uur: Welkom en toelichting programma – Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
  • 13.10 uur: Presentatie NOD Haaglanden (vo)
  • 13.45 uur: Pitches Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort (po, video-opname) en de Gelderse professionaliseringagenda (mbo, live bijdrage)
  • 14.00 uur: Gespreksrondes in subgroepen met de partnerschappen po, vo en mbo: toelichting van de sprekers op de ontwikkelingen en gesprekken met de deelnemers aan de hand van vragen en stellingen
  • 14.45 uur: Plenaire afsluiting met sprekers en deelnemers
  • 15.00 uur: Einde bijeenkomst
     

Op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren vindt u een toelichting op de bijdragen van het po, vo en mbo. 

Voor wie

De themabijeenkomst is gericht op betrokkenen bij samen opleiden voor po, vo en mbo. Zowel coördinatoren, opleiders, begeleiders, schoolleiders als opleidingsmanagers zijn van harte welkom. Voor deze bijeenkomst is het prettig als er meerdere personen uit uw partnerschap deelnemen, zodat u gezamenlijk met de opbrengsten aan de slag kunt in uw partnerschap. Idealiter is er een vertegenwoordiging van professionals uit zowel de scholen als de lerarenopleidingen.

Aanmelden

Direct aanmelden