Onderwijs wordt gemaakt door mensen en daarom is het van belang dat je goed zorgt voor de mensen in het onderwijs. En juist nu is dat nodig. Graag gaan we tijdens dit ontwerpatelier op 22 juni samen op onderzoek uit met iedereen die zich betrokken voelt bij de thema's die relateren aan strategisch personeelsbeleid (SHRM) / aantrekkelijk werk en/of de professionalisering binnen de school.  
  • Hoe leren we van en met elkaar over aantrekkelijk werk?  
  • Hoe zorgen we voor een positieve ontwikkeling in het docentschap?  
  • En welke ondersteuning kunnen mensen in en rondom de school gebruiken op het gebied van strategisch personeelsbeleid/SHRM?  

 

Deze vragen staan centraal in het ontwerpatelier. We vragen jou om je goede ideeën, frisse blikken en kritische noten om samen voor een verbeterde wijze van ondersteuning voor en door de sector te kunnen zorgen. Tijdens dit ontwerpatelier willen we samen met de mensen die hier een rol of verantwoordelijkheid in hebben ontwerpen wat er nodig is om dit te realiseren. Goed onderwijs vraagt om samenwerking vanuit de verschillende perspectieven.  

Over het ontwerpatelier

Tijdens het ontwerpatelier staat co-creatie centraal. We richten een omgeving en een doorloop van de dag in waardoor de deelnemers letterlijk aan het ontwerpen slaan. Op deze wijze ontstaat er een nieuwe manier van ondersteuning voor en door de mensen uit de sector. Het wordt een creatieve en dynamische dag onder leiding van strategisch ontwerpbureau Design Innovation Group.

"DIG brengt organisaties en de samenleving veerkracht. Door veranderingen betekenis en richting te geven. Door ze in een wereld die in transitie is toekomstperspectief te bieden. En door ruimte te creëren voor reflectie en verrassende oplossingen met creatieve intelligentie, ontwerpend denken en doen."

Aan het eind van de dag is duidelijk hoe nieuwe vormen van leren over strategisch personeelsbeleid in de sector eruit zouden moeten zien. En het is duidelijk wat we van welke actoren verwachten.

Wat levert het op/ wat kun je er van leren?

- De principes van ontwerpend denken / Design Thinking door Design Innovation Group.
- Praktische handvatten in hoe je van visie en missie vertaald naar de dagelijkse praktijk.
- En hoe je dit zelf kunt inzetten op jouw school.

Voor wie?

  • Schoolbestuurders en schoolleiders
  • HR-managers en HR-functionarissen en docenten met een SRHM-verantwoordelijkheid
  • Schoolopleiders en onderzoekscoördinatoren  
  • Partijen uit het veld die een rol (willen) spelen in het SHRM-ondersteuningsaanbod 
  • Experts op het gebied van SHRM en leeraanbod op scholen 

 

Kosten

Deelname aan het ontwerpatelier is kosteloos.

Waar en wanneer

Donderdag 22 juni 2023, 9.00 tot en met 17.00 uur in regio Utrecht.

Vragen?

Heb je vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 – 23 24 880.

Direct aanmelden