Veel scholen hebben afgelopen periode een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Juist nu is het erg zinvol om hier samen met uw team bij stil te staan en te reflecteren op wat er is gebeurd en wat u heeft geleerd. In het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider leert u methodieken toepassen die in intervisie worden gebruikt. U leert bijvoorbeeld de dynamiek in uw team in te zetten om diepgaand en reflectief met uw collega’s in gesprek te gaan. En u leert de kunst van het vragen stellen. Tijdens dit traject ontwikkelt u vaardigheden om anderen tot denken en reflecteren aan te zetten, zodat u deze reflectie vervolgens kunt inzetten in de manier waarop u leidinggeeft aan uw team.

Voor wie?

Het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider is bedoeld voor ervaren schoolleiders; zowel voor team- en afdelingsleiders als (con)rectoren en directeuren binnen het voortgezet onderwijs.

Wat levert het op?

Tijdens dit traject leert u hoe u intervisie kunt inzetten om uw team beter te begeleiden. Aan de hand van theorie over intervisie en groepsdynamica komt u meer te weten over bruikbare intervisie¬methodieken. Door te oefenen en zelf in groepen aan de slag te gaan, maakt u zich de vaardigheden snel eigen. Dit traject gaat uit van leren van en met elkaar. Na het doorlopen van dit traject:

 • kunt u de verschillende belangen binnen een team of intervisiegroep zichtbaar maken.
 • ziet u wat een collega nodig heeft in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.
 • bent u in staat krachtige vragen te stellen die uw collega’s tot denken en reflecteren aanzetten.
 • kent u de achterliggende theorieën rond intervisie. 
 • kent u de basisvaardigheden en heeft u de eerste vlieguren gemaakt als intervisiebegeleider. 
   

Na deelname bent u in staat om gelijkwaardige interacties in bijeenkomsten te stimuleren en beter sturing te geven aan (individuen binnen) uw team. Bovendien kunt u veiligheid en onderlinge verbinding binnen uw team bevorderen. De nadruk ligt binnen dit opleidingstraject op reflectief niveau. De inzichten die u tijdens dit traject opdoet, kunt u direct toepassen. 

Ervaring van een deelnemer

Een oud-deelnemer over het opleidingstraject VO-intervisiebegeleider:
“Ik zie intervisie als een waardevol instrument in een professionele en lerende organisatie. Ik geef met plezier leiding aan mijn team en ik probeer binnen mijn team samenwerking en een lerende, onderzoekende houding te versterken. Dit jaar zijn we gestart met intervisie en ik merk dat het voor de betrokkenen veel oplevert als het op de goede manier gebeurt. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleider. Om die reden wil ik mezelf graag verder ontwikkelen in de rol van intervisiebegeleider.”

Praktische informatie

Data en locatie:

 • Starbijeenkomst: 25 november 2021 (10.00 - 17.00 uur) 
 • Intervisiebijeenkomst: 13 januari 2022 (13.00 - 17.00 uur) 
 • Intervisiebijeenkomst: 10 maart 2022 (13.00 - 17.00 uur) 
 • Intervisiebijeenkomst: 21 april 2022 (13.00 - 17.00 uur) 
 • Slotbijeenkomst: 2 juni 2022 (10.00 - 17.00 uur) 

Kosten: Deelname aan het gehele traject bedraagt € 400,00 (excl. BTW).

Inschrijven: Meld u aan via dit formulier

Meer informatie: Wilt u meer weten over dit traject? Bekijk dan de informatieflyer of meld u aan voor de online informatiebijeenkomst op 7 oktober 2021. Meer informatie over intervisie kunt u lezen in katern 10 ‘Leren door vragen en luisteren: intervisie als ontwikkelingsmethodiek’. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@vo-academie.nl o.v.v. VO-intervisiebegeleider.

*N.B. voor het groepsproces, uw persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van uw groepsgenoten is een actieve deelname aan alle bijeenkomsten van groot belang. We verzoeken u dan ook vriendelijk alle data te noteren. 

Direct aanmelden