De corona-periode heeft op veel scholen tot versnellingen geleid met betrekking tot digitaal en hybride leren. Wat heeft jouw school geleerd van het afstands- en hybride onderwijs? En hoe behoud en versterk je deze ontwikkelingen? We gebruiken de methode collegiale visitatie.

Programma

Het doel van deze pilot is om van en met elkaar te leren over de invulling van het digitale en hybride onderwijs. Elke school gaat aan de slag met een eigen ontwikkelingsvraag. Het programma bestaat uit meerdere onderdelen:

Startbijeenkomst

We starten op 8 oktober met een fysieke bijeenkomst. Hierin krijg je een training over de methodiek van collegiale visitatie. Je leert vaardigheden hoe je (digitale) lessen kunt observeren en oefent met gespreksleidraden die betrekking hebben op digitaal en hybride leren.

Visitaties

Van half oktober tot begin december vinden de visitaties plaats. Elke school die deelneemt wordt één dag bezocht door een visitatieteam. In overleg met de school wordt bekeken of dit bezoek digitaal of fysiek plaatsvindt. Het visitatieteam bestaat uit een getrainde voorzitter en secretaris en uit vier visitatoren van de verschillende scholen die meedoen. Je gaat zelf met je collega minimaal één keer op bezoek bij een andere school. Tijdens zo’n visitatiedag zijn er gesprekken met de schoolleiding, leraren en leerlingen en worden er lessen bekeken (digitaal of fysiek). Het programma wordt op maat gemaakt aan de hand van de ontwikkelingsvraag van de school.

Slotbijeenkomst

Op 15 december is de slotbijeenkomst. Hierin deel je de opbrengsten met de scholen die meedoen aan deze pilot.

Materiaal

Er zijn instrumenten (o.a. kijkwijzer en gespreksleidraden) ontwikkeld gericht op digitaal en hybride leren. Tijdens de startbijeenkomst op 8 oktober zal hiermee worden geoefend.

Opbrengsten

Na deze uitwisseling heb je inzichten opgedaan rondom digitaal en hybride leren op jouw school. Daarnaast heb je concrete ontwikkelpunten geformuleerd n.a.v. jullie ontwikkelingsvraag. Je maakt ook samen met de andere scholen die meedoen een gemeenschappelijk product om jullie ervaringen te delen met de rest van de onderwijssector.

Kosten

Dit programma is een pilot en kosteloos.

Locatie

Oud London
Woudenbergseweg 52
3707 HX Zeist

Aanmelden

Meld je vóór 21 september aan voor deze pilot. Je kan je niet alleen aanmelden. Je doet mee samen met een collega van je school. Let op! Er kunnen maximaal 8 scholen meedoen. Meld je aan.

Meer informatie en vragen?

Heb je vragen over de pilot collegiale visitaties digitaal leren? Stuur dan een e-mail naar info@voortgezetleren.nl of bel 030 232 48 80.

Direct aanmelden