Het project 'Leren verbeteren' organiseert in het najaar diverse online reflectiesessies waarbij je aan de hand van actuele onderwerpen meer kennis opdoet over kwaliteitszorg. Op 4 en 10 oktober zijn er sessies over burgerschap en veiligheid.

De sessies gaan over een veilige schoolomgeving en een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. Wat is jouw bijdrage hieraan vanuit jouw specifieke rol? Hoe zorgen we met elkaar voor een klimaat dat bijdraagt aan bevordering en versterking van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de pluriforme samenleving? Op welke manier is jouw school een oefenplaats daarvoor? En hoe maken we die basiswaarden met elkaar zichtbaar in de organisatie?

Tijdens de sessies wordt gekeken waar jouw school staat als het gaat om dit thema en hoe je het onderwijs en de schoolorganisatie op dit vlak verder kan ontwikkelen. 

Data en tijden

  • Dinsdag 4 oktober 2022, 15.00-16.15 uur
  • Maandag 10 oktober 2022, 09.30-10.45 uur


Locatie 

Online 

Voor wie?

De sessies zijn bedoeld voor teamleiders, schoolleiders en kwaliteitsmedewerkers in het vo en hun collega’s die nauw betrokken zijn bij kwaliteitszorg: HRM-adviseurs, projectleiders en innovators. 

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden  

Bij aanmelding ontvang je voorafgaand aan de sessie een powerpointpresentatie waarin aspecten van het thema worden geschetst, links naar websites met actuele interviews, links naar online berichten over de huidige situatie en de gespreksvragen die zijn geformuleerd.

Direct aanmelden