In november is tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om de Code Goed Bestuur te actualiseren. Op dit moment wordt de code geactualiseerd door een werkgroep onder voorzitterschap van Karin van Oort. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de VTOI-NVTK. De werkgroep wil graag met u in gesprek over de actualisatie van de code.

De werkgroep organiseert hiertoe vier regionale bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden op de volgende momenten plaats:


Datum en tijd

De bijeenkomst vindt plaats op 1 april en start om 16:00 en eindigt om 18:30. De inloop is vanaf 15:30. Voor een maaltijd wordt gezorgd.

Locatie

CSG Bogerman, Sneek.

Kosten

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst.

Aanmelding en vragen

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het online aanmeldformulier. Na inschrijving ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging en de benodigde stukken. Voor vragen kunt u terecht bij Dennis van Velzen, beleidsadviseur, via e-mail dennisvanvelzen@vo-raad.nl.