Op dinsdag 7 november 2023 vindt de Regiobijeenkomst Amsterdam plaats op het Metis Montessori Lyceum. Een belangrijk doel van deze bijeenkomst is elkaar ontmoeten. Daarom sluit de bijeenkomst af met een gezamenlijke maaltijd.

Programma

Ontvangst om 16.00 uur door gastheer Huseyin Asma van het Metis Montessori Lyceum

Introductie regiobestuur:

  • De leden van het regiobestuur stellen zich voor;
  • Samenstelling bestuur, reglement (bijlage) en vacatures;
  • Doel; een netwerk van schoolleiders, borgen dat er iets gebeurt met de thema’s die we bespreken door die op de agenda te plaatsen van OSVO, het SWV vo en de VO-raad;
  • Verbindingen maken met OSVO, SWVvo en VO-raad;
  • Hoe vertegenwoordigen we Amsterdam in de samenwerking, communicatie?

 

Actuele ontwikkelingen in het vo

Henk Hagoort, sinds 1 februari 2022 voorzitter van de VO-raad, gaat in op een aantal actuele ontwikkelingen in het vo, onder andere op de positie van de schoolleider binnen de VO-raad.

Adviesgroep Schoolleiders van de VO-raad

Wat staat er op de landelijke agenda?

Aan de slag!: met elkaar in gesprek over actuele thema’s:

  • Personeelstekort;
  • Diversiteit;
  • Wat doen we met leerlingen die vastlopen en die op een andere school een nieuwe start moeten maken? Trajectklassen/-voorzieningen;
  • Hoe ga je om met MR/medezeggenschap?

 

Gezamenlijke maaltijd (18.00 – 20.00 uur).

 

Direct aanmelden